» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

น้ำมันแก๊สโซฮอล์
วันที่ : 7/18/2005   Column: สกู๊ปพิเศษ

ประเทศไทยได้ส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการอนุมัติให้จัดตั้ง โรงงานผลิตเอทานอล เพื่อผลิตทำน้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำหน่ายที่ปั๊มบางจาก และ ปตท. กว่า 200 แห่ง รวมทั้งจากปั๊มเชลล์อีก 9 แห่ง และขณะนี้ (ณ 27มิ.ย.48) ได้มีการผลิตเอทานอลออกสู่ตลาด วันละ 125,000 ล้านลิตร ผสมในสัดส่วน 10% เพื่อเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 1,250,000 ล้านลิตร

โดยได้วางเป้าหมาย 1 มกราคม 2550 ให้มีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ทั่วประเทศ และยกเลิกเบนซิน 95 โดยในปี 2548 เร่งขยายสถานีบริการจาก 730 แห่ง เป็น 4,000 แห่ง และส่งเสริมการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้ได้ถึง 4 ล้านลิตร หรือประมาณร้อยละ 50 ของน้ำมันเบนซิน 95 และในปี 2551 ส่งเสริมให้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91 และ 95 ทั่วประเทศ โดยได้มีการปรับราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ให้มีส่วนต่างจากน้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 อยู่ที่ลิตรละ1.50 บาท จากเดิมที่มีส่วนต่างเพียง 75 สตางค์ต่อลิตร

สำหรับรถยนต์ที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ควรเป็นรถยนต์ที่มีระบบเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด ที่ผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป และไม่แนะนำให้ใช้กับรถยนต์ที่มีระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์

ไขข้อข้องใจเรื่องน้ำมันแก๊สโซฮอล์

 • น้ำมันแก๊สโซฮอล์คืออะไร
  น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คือ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่ใช้สำหรับทดแทนน้ำมันเบนซิน (น้ำมันแก๊สโซลีน) ที่มีส่วนผสมระหว่างเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ มีความบริสุทธิ์ 99.5% ผสมกับน้ำมันเบนซิน ในอัตราส่วน น้ำมัน 9 ส่วน เอทานอล 1 ส่วน ได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน 95 ธรรมดาได้ โดยเติมได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม และสามารถเติมสลับหรือผสมกับเบนซิน โดยไม่ต้องรอให้น้ำมันหมดถัง
 • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน 95 อย่างไร
  น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ผลิตจากน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ผสมกับเอทานอลซึ่งเป็นตัวเพิ่มค่าออกเทน ทำให้ได้แก๊สโซฮอล์ที่มีออกเทนเท่ากับน้ำมันเบนซิน 95 ที่ใช้สาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) เป็นสารเพิ่มค่าออกเทน สาร MTBE มีข้อเสียคือ ทำให้เกิดการปนเปื้อนกับน้ำใต้ดินและน้ำดื่ม หลายๆ ประเทศจึงมีนโยบายเลิกใช้สาร MTBE นอกจากนี้แก๊สโซฮอล์ ยังมีการเผาไหม้สมบูรณ์กว่าน้ำมันเบนซิน เนื่องจากมีส่วนผสมของเอทานอล ซึ่งมีโมเลกุลของออกซิเจนในเนื้อน้ำมันมาก ส่งผลให้เกิดมลพิษน้อยกว่า น้ำมันเบนซิน และพบว่าทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีขึ้น หรือเท่ากับการใช้น้ำมันเบนซินปกติ
  • ความแตกต่างระหว่างน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ทั่วไป กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95

น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ทั่วไป = น้ำมันเบนซิน + สาร MTBE
(สาร MTBE นำเข้าจากต่างประเทศ)

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 = น้ำมันเบนซิน+เอทานอล
(เอทานอลผลิตจากพืชเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด)

 • น้ำมันแก๊สโซฮอล์มีข้อดีอย่างไร

ผลดีต่อเครื่องยนต์

 • ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะเครื่องยนต์และอัตราการเร่งไม่แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน 95
 • สามารถเติมผสมกับน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังได้เลยโดยไม่ต้องรอให้น้ำมันที่มีอยู่ใน ถังหมด
 • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับแต่งเครื่องยนต์

ผลดีต่อประเทศ

 • ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ลดการขาดดุลทางการค้า
 • ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าสาร MTBE ถึงปีละ 3,000 ล้านบาท
 • ใช้ประโยชน์จากพืชผลทางการเกษตรสูงสุดและยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร สร้างรายได้ให้เกษตรกร
 • เครื่องยนต์มีการเผาไหม้ที่ดีขึ้น ทำให้ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยสามารถลดปริมาณไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนนอกไซด์ลง 20 - 25 % ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน
 • ทำให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
 • เป็นพลังงานหมุนเวียนจึงถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ผลดีต่อคุณ

 • ได้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ในราคาที่ประหยัดลง 1.50 บาทต่อลิตร
 • ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สะอาด สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • ได้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อนร่วมชาติให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น ได้ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลถึงชีวิตตนเอง ลูกหลาน และเพื่อนร่วมชาติ
 • สถานีให้บริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์มีเพียงพอหรือไม่
  สถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ปัจจุบัน (ณ 27มิ.ย.48) มีทั้งหมด 850 สถานี แบ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันต่างๆ ดังนี้
สถานีบริการแก๊สโซฮอล์
จำนวน
กทม.
ตจว.
รวม
ปตท.
101
243
344
บางจาก
189
187
376
เชลล์
90
27
117
คาลเท็กซ์
6
-
6
TPI
1
2
3
คอนนาโค (เจ็ท)
4
-
4
รวม
391
459
850
 • ยอดจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ในปัจจุบัน
เดือน
ปริมาณ (ลิตร)
มกราคม 2548
8,758,809
กุมภาพันธ์ 2548
12,510,058
มีนาคม 2548
24,252,664
เมษายน 2548
30,432,065
พฤษภาคม 2548
32,506,473
มิถุนายน 2548
(ณ 26 มิ.ย.)
35,711,005
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ถูกหรือแพงกว่าน้ำมันเบนซิน
  น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 มีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซิน 95 ลิตรละ 1.50 บาท
 • น้ำมันแก๊สโซฮอล์สามารถใช้กับเครื่องยนต์ประเภทใดบ้าง
  น้ำมันแก๊สโซฮอล์สามารถใช้ได้กับรถยนต์เบนซินที่มีระบบเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด ไม่แนะนำให้ใช้กับรถยนต์รุ่นเก่า ที่มีระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่จากผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์ที่มีระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ก็ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างไร

 

ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ เดือน มิถุนายน 2548
หน่วย : ลิตร

วันที่
ปตท.
บางจาก
เชลล์
น้ำมันทีพีไอ
คาลเท็กซ์
คอนอโค
รวม
(แก๊สโซฮอล์ 95)
แก๊สโซฮอล์ 91
แก๊สโซฮอล์ 95
(แก๊สโซฮอล์ 95)
(แก๊สโซฮอล์ 95)
แก๊สโซฮอล์ 95
แก๊สโซฮอล์ 95
1 344,000 40,000 581,000 195,000 15,000 - 1,246 1,176,246
2 400,000 12,000 718,000 201,660 16,000 32,000 1,113 1,380,773
3 359,000 38,000 675,000 270,800 - - 1,304 1,344,104
4 500,000 37,000 847,000 255,000 4,000 16,000 1,100 1,660,100
5 308,000 18,000 644,000 352,000 - - 1,485 1,323,485
6 591,645 24,000 737,000 232,660 12,000 - 1,759 1,599,064
7 329,313 39,000 871,000 294,270 6,000 - 949 1,540,532
8 329,620 43,000 782,000 298,200 - 16,108 1,013 1,469,941
9 287,119 42,000 597,000 340,000 - 155 972 1,267,246
10 273,330 26,000 564,000 337,000 15,000 307 1,223 1,216,860
11 454,000 36,000 632,000 217,000 - 218 1,219 1,340,437
12 214,000 25,000 499,000 269,000 4,000 357 1,713 1,013,070
13 482,794 18,000 773,000 187,200 16,000 548 2,090 1,479,632
14 409,482 57,000 790,000 196,000 35,000 32,459 736 1,520,677
15 428,679 42,000 793,000 370,670 - 32,279 1,213 1,667,841
16 487,687 36,000 869,000 288,703 - 32,914 2,344 1,716,648
17 214,000 45,000 633,000 309,000 19,000 33,132 1,391 1,254,523
18 491,000 20,000 480,000 281,000 - 1,409 1,407 1,274,816
19 277,000 31,000 489,000 201,600 - 1,037 1,653 1,001,290
20 488,903 25,000 762,000 105,485 4,000 899 2,813 1,389,100
21 385,664 45,000 847,000 196,000 15,000 32,243 1,398 1,522,305
22 322,375 34,000 694,000 423,000 6,000 16,607 1,385 1,497,367
23 218,627 32,000 683,000 162,710 - 32,935 2,140 1,131,412
24 382,000 12,000 610,000 138,478 - 28,748 1,674 1,172,900
25 620,000 36,000 700,000 264,400 - 36,959 1,974 1,659,333
26 461,000 59,000 722,000 371,000 20,000 5,070 4,306 1,642,376
27 532,779 15,000 747,000 269,400 30,000 - 1,152 1,595,331
28 528,815 32,000 703,000 321,000 19,000 - 1,469 1,605,284
29 562,271 29,000 839,000 372,800 8,000 - 3,944 1,815,015
30 338,250 15,000 687,000 277,155 12,000 - 1,926 1,331,331
รวม 12,021,353 963,000 20,968,000 7,998,191 256,000 352,384 50,111 42,609,039
เฉลี่ย/วัน 400,712 32,100 698,933 266,606 8,533 11,746 1,670 1,420,301

 

ปี 2548
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
รวม
ปริมาณทั้งสิ้น
8,758,809 12,510,058 24,252,664 30,432,065 32,506,473 42,609,039
-
151,069,108
เฉลี่ยต่อวัน
282,542 446,788 782,344 1,014,402 1,048,596 1,420,301
-
834,636
 เฉลี่ย/เดือน
25,178,185

สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2548

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  Back |   TopMagazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved