» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

เครื่องปอกกระเทียม
วันที่ : 11/3/2003   Column: สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย

กระเทียมเป็นพืชที่น้อยคนจะไม่รู้จัก ซึ่งสรรพคุณของ กระเทียมก็เป็นที่ยอมรับกันในด้านเครื่องปรุงอาหาร ยารักษาโรค จากคุณสมบัติดังกล่าวทำให้มีความต้องการในการบริโภคในชีวิตประจำวันสูง โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในการปรุงรสชาติของอาหารให้รสชาติที่ดี แต่ปัจจุบันขั้นตอนการจะได้มาซึ่งกระเทียมที่ไม่มีเปลือกตกค้างอยู่เป็นปัญหาหลักในการผลิตกระเทียมสดไร้เปลือก จะต้องใช้แรงงานคนในการปอกเปลือกกระเทียม แรงงานที่ปฏิบัติงานมักเจอปัญหาในเรื่องของการแสบตา ยางกระเทียมติดมือ และที่สำคัญคือความล่าช้าของการปอกเปลือก ถึงแม้จะได้ผล 100 % แต่ก็ยังมีกำลังการผลิตต่อหน่วยเวลาน้อย จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องจักรในการปอกเปลือกกระเทียมขึ้น

         ผู้ประดิษฐ์และพัฒนานำโดย อาจารย์มงคล ไชยศรี และนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นายเจษฎา อุ่นสวิง นายณัฎฐนันท์ มูลสระดู่ และนายสุทธิพงษ์ โสภา ได้คิดค้นพัฒนาเครื่องปอกกระเทียมต้นแบบที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

          เครื่องปอกกระเทียมที่พัฒนาจากเครื่องต้นแบบมีลักษณะการทำงานโดยอาศัยกลไกการทำงานของเครื่องปอกกระเทียมดังนี้

          เริ่มต้นจากการส่งกำลังจากมอเตอร์ที่มีกำลัง 1 แรงม้า ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาที ส่งกำลังไปยังชุดเฟืองทด โดยมีความเร็วรอบเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า คือ 2900 rpm เนื่องจากใช้พูลเล่ใหญ่ขับพูลเล่เล็ก ทั้งนี้ชุดเฟืองทดมีอัตราทด 1/40 จำนวนรอบจาก 2900 rpm จะลดลงเหลือประมาณ 72 rpm เพื่อส่งถ่ายกำลังโดยชุดเฟืองโซ่ อัตราทด 1: 1 ไปยังเพลาขับ โดยจะมีลูกเบี้ยวติดอยู่กลางเพลาระหว่างลูกปืนเพลา ซึ่งใช้สำหรับกระดกกระดานขัดด้านล่างให้เข้าสู่จังหวะขัดสี และเพลายังคงส่งกำลังไปยังแกนโยกที่มีร่องสไลด์ในแนวดิ่ง เพื่อเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ในแนวรัศมีให้เป็นแนวเส้นตรง ซึ่งชุดขัดจะต้องเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงเพื่อทำการขัดกระเทียม

          วิธีการทำงาน สามารถปรับระยะความห่างของแผ่นปอกกระเทียมตามขนาดของกลีบกระเทียมได้ โดยใช้แผ่นยางสังเคราะห์ชนิดไม่เรียบเป็นตัวทำหน้าที่ขัดเปลือกกระเทียมให้ร่อนออกจากเนื้อกระเทียม ประสิทธิภาพของเครื่องปอกกระเทียมต้นแบบ จากผลการทดลอง โดยใช้กระเทียมจำนวน 0.5 กิโลกรัม มีประสิทธิภาพการปอกเปลือกต่ำสุดคิดเป็นร้อยละ 50 และการปอกเปลือกสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 62 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 56 ส่วนค่าใช้จ่ายของการปอกเปลือกกระเทียม ด้วยเครื่องจะเสียค่าใช้จ่ายเท่ากับ 4.926 บาทต่อชั่วโมง

          เครื่องปอกกระเทียม ประกอบด้วย มอเตอร์, มูเลย์ร่อง, ชุดเฟืองทด, โซ่, สายพานรูปตัววี, เพลา, ตุ๊กตา, โลหะแผ่น, ตลับลูกปืน,ไม้, แผ่นสเตนเลส, แผ่นยางขัด, เหล็กแบน, สกรูและน๊อต วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวมาเหล่านี้หาได้ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปภายในประเทศ

          การเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น สิ่งแรกที่ต้องคำนึงคือ ให้สามารถลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ ได้ และเนื่องจากกระเทียมมีความชื้น รวมทั้งขนาดของกลีบกระเทียมไม่เท่ากัน ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญต่อประสิทธิภาพของเครื่องว่าจะสามารถปอกได้ดีมากน้อยแค่ไหน สำหรับเครื่องที่ทีมงานสร้างเสร็จแล้วนั้นยังต้องอาศัยการคัดกลีบกระเทียมให้มีขนาดเท่ากันก่อนที่จะนำไปปอกด้วยเครื่อง ซึ่งเป็นข้อจำกัดของเครื่องที่จะต้องปรับปรุง ในระหว่างนี้ทีมงานจึงกำลังทำการปรับปรุงให้สามารถปอกได้โดยไม่ต้องทำการคัดขนาด

          นอกจากประดิษฐ์เครื่องปอกกระเทียมแล้ว ยังมีการประดิษฐ์เครื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระเทียมอีกหลายเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแยกกลีบกระเทียม เครื่องบดกระเทียมแบบเพลา เครื่องบีบน้ำกระเทียม อาจเรียกได้ว่าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการแห่งนี้มีเครื่องที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องกระเทียมได้แบบครบวงจร

          หากใครสนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ธุรการภาคโทร.0-2470-8557 หรือ ที่ อาจารย์มงคล ไชยศรี โทร. 0-2470-8552
  Back |   TopMagazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved