» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

“เครื่องตัดโฟม”โดยการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
CNC Wing Form Cutting Machine
วันที่ : 10/8/2003   Column: สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย

         ปีกเครื่องบิน เป็นอีกส่วนที่สำคัญในการประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก เพราะเครื่องบินที่ประดิษฐ์นั้นจะสวยหรือไม่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับปีกและในการทำปีกเครื่องบินให้สวยได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ การทำปีกเครื่องบินต้องใช้เครื่องตัดโฟมที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) จึงคิดประดิษฐ์เครื่องตัดโฟม ที่เป็นฝีมือของคนไทยเพื่อใช้ในธุรกิจประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก โดยเครื่องตัดโฟมสามารถตัดโฟมให้เป็นรูปปีกเครื่องบินได้ขนาดตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและสวยงามก่อนจะนำไปหุ้มแผ่นไม้นันซ่าเพื่อประกอบกับตัวเครื่องบินต่อไป

         นายกิตติ สุวรรณรัชตมณี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) เจ้าของผลงานกล่าวว่า ปัจจุบันเครื่องจักรกลอัตโนมัติเป็นที่นิยมกันมากในโรงงานอุตสาหกรรมของไทย จึงได้เกิดแรงบันดาลใจประดิษฐ์เครื่องตัดโฟมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพื่อตัดโฟมให้เป็นปีกเครื่องบินและนำไปใช้ในธุรกิจประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก ซึ่งใช้เวลา 1 ปีสำหรับการศึกษาและพัฒนาเครื่องต้นแบบ โดยใช้ต้นทุนประมาณหนึ่งหมื่นบาท

           เครื่องตัดโฟมประกอบด้วย มอเตอร์ควบคุม 4 ตัว ทำงานได้อย่างเป็นอิสระเพื่อควบคุมการทำงานของแกน X และ Y โดยอาศัยการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการตัดโฟมให้เป็นปีกเครื่องบินนั้น ใช้เส้นลวดความร้อนในการตัด โดยควบคุมการตัดด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้รูปร่างของโฟมตามที่ต้องการ รวมทั้งความรวดเร็ว สวยงาม ทั้งนี้โปรแกรมการสั่งงานของคอมพิวเตอร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต้องเชื่อมสัมพันธ์กัน ซึ่งมอเตอร์ทั้งหมดใช้โปรแกรม Wing cutter version v1.0 ที่พัฒนาขึ้นเองจากโปรแกรม Visual Basic 6 ส่วนตัวขนาดปีกเครื่องบินที่ตัดได้นั้น มีขนาดใหญ่สุด กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ขนาดเล็กสุด กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร โต๊ะที่รองตัดกว้างประมาณ 100 เซนติเมตร ซึ่งสามารถกำหนดขนาดของปีกเป็น 100% 50% 40% 25% 20% และ 10% นอกจากนี้แกนของปีกยังสามารถปรับให้ลู่หน้าหรือลู่หลังได้ตามต้องการ

           ด้าน ผศ.ชนินทร์ วงศ์งามขำ อาจารย์ที่ปรึกษากล่าวว่า เมืองไทยส่งออกเครื่องบินเล็กหลายราย ตลาดตอนนี้ก็ส่งออกทั้ง ญี่ปุ่น และยุโรป โดยเครื่องที่นักศึกษาประดิษฐ์ได้นี้สามารถนำไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมจริง และเนื่องจากเครื่องตัดโฟมเป็นเครื่องประเภท CNC ที่เราออกแบบให้สามารถตัดปีกเครื่องบินได้แล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ตัดโฟมให้เป็นรูปอิสระอะไรก็ได้ และเพิ่มขนาดได้ตามต้องการ และถ้าต้องการพัฒนาเพิ่มเติมเป็นเครื่องกัด เครื่องเจาะ ก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณ

หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โทร. 0-2470-9073
  Back |   TopMagazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved