สมัครสมาชิก Corporate Member
 

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : *   นามสกุล : *
รหัสสมาชิก :
(สำหรับผู้ที่ต่ออายุสมาชิก)
  E-Mail :
         
ที่อยู่
ที่อยู่ (ที่บ้าน): *  

จังหวัด :

  รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ : *   โทรสาร :
         
ข้อมูลการงาน
บริษัท/ห้าง/ร้าน :   ตำแหน่ง :
ที่อยู่ (ที่ทำงาน) :  

จังหวัด :

  รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :   โทรสาร :
         
ประเภทสมาชิก
มีความประสงค์เป็นสมาชิกนิตยสารทุกฉบับ(Corporate Member):

สมัครใหม่ : 1 ปี 1,260 บาท 2 ปี 2,520 บาท
ต่ออายุ : 1 ปี 1,100 บาท 2 ปี 2,200 บาท
  ตั้งแต่   ปี พ.ศ.
  โดยส่งนิตยสารสารไปที่ ที่บ้าน ที่ทำงาน
เลือกประเภทการชำระเงิน (ทางบริษัทจะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการชำระเงิน) :  
  ธนาณัติ สั่งจ่าย "คุณวาสนา แซ่อึ้ง" ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขบางกอกน้อย
  เช็คธนาคาร ขีดคร่อม สั่งจ่าย "บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด"  
   
    โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด"
ชื่อธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
กรุงเทพ สะพานพระปิ่นเกล้า 162-0-74737-6
กสิกรไทย บางยี่ขัน 047-2-56333-5
ทหารไทย จรัญสนิทวงศ์ 020-2-27244-9
ไทยพาณิชย์ จรัญสนิทวงศ์ ซ.48 121-2-04080-0
กรุงไทย ถ.ศรีอยุธยา 013-0-09071-9
  หมายเหตุ: กรุณาส่งแฟกซ์หรือสำเนาใบเข้าบัญชี(Pay-in Slip) มาให้ที่บริษัทฯ พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล กำกับมาด้วย
   
ใบเสร็จออกในนาม