MAGAZINE

อินทาเนีย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2548
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

จักรพรรดิ์ ตะเวทิกุล : จากวิศวกรสู่เจ้าของรีสอร์ต
วิศวสัญจร กองบรรณาธิการ

Intania Forum ครั้งที่ 6 พลังงานทางเลือก...ทางรอดประเทศไทย (2) : แก๊สโซฮอลและไบโอดีเซล
รายงานพิเศษ กองบรรณาธิการ

มาสร้างบัณฑิตปริญญาเอกในเมืองไทยกันเถิดครับ
สะดุดฟันเฟือง รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ.15

อุไรวรรณ สิงคารวานิช : วิศวกรหญิงผู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
เส้นเสียงจากนิสิตหญิง-วิศวกรหญิง นิสิต-วิศวกรหญิง

การสรรหาวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2548)
สายสัมพันธ์อินทาเนีย

เสรีไทยสายนิสิตจุฬาฯ
กาลครั้งหนึ่ง ร.ต.สุเทพ ติงศภัทิย์ วศ.2486

Fluid mechanics
บทความพิเศษ บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด

แนวความคิดในการป้องกันภัยพิบัติชายฝั่งทะเลอันดามันจากคลื่นสึนามิ
ข้อคิดจากศิษย์เก่า น.อ.โสภณ จรัสวัฒน์ วศ.14

รถไฟญี่ปุ่นตกราง-บทพิสูจน์เรื่องความปลอดภัยของรถไฟเอกชน
ข้อคิดจากศิษย์เก่า นคร จันทศร วศ.12

มหา’ลัยเหมืองแร่ ของ อาจินนต์ ปัญจพรรค์
เก็บมาฝาก กองบรรณาธิการ

See ANGKOR and Die
เก็บมาฝาก วศ.15

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
เก็บมาฝาก กองบรรณาธิการ

จิตสดใสแม้กายพิการ
เก็บมาฝาก กำพล ทองบุญนุ่ม

วีรบุรุษจำเป็น
ร้อยเรื่องจากเหมืองแร่ รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์ วศ.12