MAGAZINE

อินทาเนีย

ลำดับที่ 49 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2550
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับ...ทางเลือกหรือทางรอด ?
สะดุดฟันเฟือง รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ. 15

ชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ : ผู้บริหารงานบนฐานของข้อมูล
สัมภาษณ์พิเศษ กองบรรณาธิการ

คืนวันผันผ่าน...สู่งานคืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 49
สายสัมพันธ์อินทาเนีย กองบรรณาธิการ

วิศวกรรมพื้นผิว Surface Engineering
บทความจากคณะ อ. ดร. ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล วศ.41

วีรกรรมชาวอินทาเนีย
เรื่องเล่าชาวอินทาเนีย กองบรรณาธิการ

บันเทิงคดี ชุดช่างหล่อ ตอน OFURO
เส้นเสียงจากนิสิตหญิง-วิศวกรหญิง นายช่างอ้อ

โยนน้ำเกียรติยศ
กาลครั้งหนึ่ง อาจินต์ ปัญจพรรค์ วศ.2484

10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำปี 2549
เก็บมาฝาก กองบรรณาธิการ

วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในรอบพันปี
เก็บมาฝาก สุพล เอื้ออนันต์ วศ.2499

หัดรู้...หัดดู
เก็บมาฝาก สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

รู้มั้ย...ทำไมฉันถึงรักคุณ
เก็บมาฝาก

กฏทอง 10 ข้อ ของคนรักกัน
เก็บมาฝาก

เทคโนโลยีการทำเหมือง
ร้อยเรื่องจากเหมืองแร่ รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์ วศ.12

กระทรวงคมนาคมกับโครงการรถไฟฟ้า 5 สายทาง
รายงานพิเศษ กองบรรณาธิการ

เร่เข้ามา...จะพาเที่ยว...เกาหลี
เกี่ยวกับอินทาเนีย กองบรรณาธิการ