MAGAZINE

อินทาเนีย

ลำดับที่ 58 ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ.2551
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

อีนี่โลกร้อนๆ จ้า...นายจ๋า...
สะดุดฟันเฟือง รศ. ดร.ปริทรรศ์ พันธุบรรยงก์ วศ.15

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่องพิเศษ

จุฬาฯ แสดงความยินดีแก่นิสิตที่คว้าแชมป์โลก จากการแข่งขันหุ่นยนต์
เรื่องพิเศษ

โครงการ 1,000 บาทต่อ 1 วันเกิด ทดแทนพระคุณของแหล่งเรียนมา
เรื่องพิเศษ

วีระ มาวิจักขณ์ : นายกสภาวิศวกรกับแนวทางการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
สัมภาษณ์พิเศษ กองบรรณาธิการ

อีนี่โลกร้อนๆ จ้า...นายจ๋า...
สะดุดฟันเฟือง รศ. ดร.ปริทรรศ์ พันธุบรรยงก์ วศ.15

ชีวิตและหน้าที่ในบีโอไอ
เส้นเสียงจากนิสิตหญิง - วิศวกรหญิง อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย วศ.23

ลุงเขื่อน...ทำสิ่งที่ดีติดไว้ในแผ่นดิน
เรื่องเล่าชาวอินทาเนีย กองบรรณาธิการ

พูดกับคอมพิวเตอร์ใน พ.ศ. 2551 : สิ่งที่ควรและไม่ควรคาดหวัง
บทความจากคณะ อ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต วศ.37

งานวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุทางการเกษตร เพื่อนำไปใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง
บทความจากคณะ รศ. ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์

เหลียวหลังแลหน้า
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ศ. ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ วศ.08

ก๊าซชีวภาพ : พลังงานทางเลือกของรถยนต์
ข้อคิดจากศิษย์เก่า วินัย ประภากรเกียรติ วศ.17

เรื่องของคุณ คุณทำเอง
ข้อคิดจากศิษย์เก่า อดุลย์ ลีลาภัทรานุรักษ์ วศ.05

ธรรมวิถีแห่งทีวีเอ็ม จริยธรรม มนุษยธรรม คุณธรรม
ข้อคิดจากศิษย์เก่า ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล วศ.18

ผู้จัดการเหมืองบ้านนอก
ร้อยเรื่องจากเหมืองแร่ รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์

เสาเข็ม แผ่นพื้น แบกรับต้นทุนไม่ไหว ปรับราคากว่า 15%
เก็บมาฝาก กองบรรณาธิการ

โครงการ Energy Learning ประจำปี 2551
เก็บมาฝาก กองบรรณาธิการ

เสริมฮวงจุ้ยดีๆ ในที่ทำงาน
เก็บมาฝาก กองบรรณาธิการ

จุดประกายใจ : แด่เธอผู้ทุกข์ใจ
เก็บมาฝาก พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ วศ.16

พระธรรมเทศนา
เก็บมาฝาก พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ร้อยยิ้มสยาม : ศิลป+ศรัทธา+การเมือง+ความรัก
เก็บมาฝาก

เที่ยวฝรั่งเศสในวัน Bastille Day
เที่ยวกับอินทาเนีย หนูเปี๊ยก