MAGAZINE

บรรจุภัณฑ์ไทย

ปีที่ 29 ฉบับที่ 133 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

ThaiStar 2018
In Trend

คทาวุธ เอื้อจงประสิทธิ์…การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเทคโนโลยีของตนเอง ทางรอดของธุรกิจการพิมพ์ยุคใหม่...
Interview

อุตสาหกรรมอาหารไทยกับกฎระเบียบความปลอดภัย ของภาชนะบรรจุอาหารของอาเซียน (ASEAN GENERAL Guidelines on Food Contact Materials)
Article

10 แนวโน้มการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์สำหรับปี 2562 (10 Creative Packaging Design Trends for 2019)
In Trend

Food packaging design for children isn’t always child’s play
Focus

3 Nutraceutical packaging design trends that drive demand
Focus

แนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในปี 2019 : ผู้ซื้อคาดหวังจากบรรจุภัณฑ์มากขึ้น(2019 Food and Beverage Packaging Trends:Grocery Shoppers Expect More from Packaging
Focus

BGC โรงงานใหม่เริ่มเดินเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว หนุนการเติบโต
News

เอปสัน ลุยงานแสดงสินค้าใหญ่ จัดเต็มโซลูชั่น ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและการศึกษา
News

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ร่วมกับ โรงเรียนพระดาบส สานต่อโครงการ “สร้างคน สร้างอาชีพ” ด้วยหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน”
News

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนองนโยบายรัฐ ผลักดันโครงการเลิกใช้โฟมและพลาสติก 100%
Special Scoop

บรรจุภัณฑ์ BioPBSTM เพื่อเรา เพื่อโลก
Special Scoop

Technology trends to take centre stage at CCE International 2019
News

จับโอกาสให้อยู่หมัด ด้วย 5 เทรนด์การตลาดน่าจับตา ในปี 2019
Article

AspenTech ซอฟต์แวร์เพื่อลดปัญหาการหยุดทำงานของระบบที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้
News

COLD FOIL ลดโลกร้อน!ความท้าทายของวงการพิมพ์ไทย
Special Area

Industry 4.0 ในกระบวนการบรรจุภัณฑ์
Special Area

เอไอ ปี 2562 : ก้าวที่เล็ก สู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ การคาดการณ์ปี 2562 ในภาคการผลิต
Article

สนพ. ปลุกกระแส ‘ชวนกันแชร์ แบ่งกันใช้’ คนไทยร่วมใจสร้างวัฒนธรรมหาร 2
News

น้ำตาลอ้อยธรรมชาติโฉมใหม่ในถุงกระดาษ ส่งมอบความหวานแบบรักษ์โลก
News