MAGAZINE

อินทาเนีย

ปีที่ 07 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2545
e-magazine download magazine view magazine


บทความในวารสาร

นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่ 13 รวมมันสมองชาวปราสาทแดง
รายงานพิเศษ

สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน
รายงานพิเศษ

แนวทางสู่ความสำเร็จในการทำงาน
รายงานพิเศษ

ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของนิสิตนักศึกษาต่อการเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันในกำกับของรัฐ หรือนอกระบบราชการ
บทความพิเศษ

จตุภาคีเพื่อการพัฒนาประเทศ : จุดอ่อนอยู่ที่ไหน ?
สะดุดฟันเฟือง

เรื่องของเธอ ไม่เกี่ยวกับผม
เส้นเสียงจากนิสิตหญิง - วิศวกรหญิง

ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ด้วยเว็บเทคโนโลยี ผู้ช่วยทางธุรกิจสำหรับวันนี้
ข้อคิดจากศิษย์เก่า

ไม้ตายที่ทำให้วิศวกรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในโลกอนาคตอย่างบูรณาการได้
ข้อคิดจากศิษย์เก่า

เหตุใดดิฉันจึงแต่งงานกับวิศวกร
กาลครั้งหนึ่ง

สิริพร ไศละสูต อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ อีกหนึ่งบทบาทของอินทาเนียหญิง
วิศวสัญจร

เล่าขานตำนานเกียร์
อสารคดี

อุทาหรณ์คนกล้า
ร้อยเรื่องจากเหมืองแร่

ชี้ทางรอดไทยในเวทีโลก ใช้วิกฤตเป็นโอกาส
ทันโลก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วงกลมหกหมื่น
ประสบการณ์นายช่าง

เมื่อเด็ก ๆ ต้องไปหาหมอฟัน
สุขภาพ

บ้านดินกับสำนึกทางวิศวกรรม
ตามความคิด

วิญญาณเข้าสิง
รอยธรรม

ยางรถยนต์ - กากกาแฟ ช่วยบำบัดน้ำเสียโรงงานย้อมผ้า
เก็บมาฝาก

สกว.ขยายโครงการ IPUS เป็น RPUS หวังสร้างนักวิจัย/นักธุรกิจรุ่นใหม่ให้ประเทศ
เก็บมาฝาก

เริ่มงานใหม่ให้สวย
เก็บมาฝาก

วัวไม่บ้าคนบ้า
เก็บมาฝาก