» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
TNN : Technologymedia News 1/9/2012


ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยได้กำหนดหัวข้อในการประชาสัมพันธ์งานว่า “เด็กไทยใฝ่รู้ เชิดชูความเป็นไทย” ซึ่งจัดกิจกรรมตามแนวคิด “สนุกแบบไทยๆ ไม่รู้จบ” ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งในส่วนกลางดำเนินการจัดงานดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี โรงละครแห่งชาติ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สนามเสือป่า และในส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการ บูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมการสาธิตวิถีชีวิตที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยเกิดจิตสำนึกและหวงแหนร่วมกันอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัด งานแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ของกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย การรณรงค์ “ปลูกต้นรักษ์”๑ ต้นแบบ ๓ รักษา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนเป็นต้นแบบของการมีความรัก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม “สนุกแบบไทย ๆ ไม่รู้จบ” อาทิ การแสดงและสาธิตทางศิลปหัตถกรรม การสาธิต ขนมไทย ของเล่นเด็กไทย การสาธิตฉายภาพยนตร์สำหรับเด็กพิเศษ การสาธิตกิจกรรมเด็กเล่นน้ำ (เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมผ่านสายน้ำในรูปแบบวิถีชีวิตในอุทกภัย) เป็นต้น ในวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (สุกุมล คุณปลื้ม) เป็นประธาน

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved