» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

บีโอไอแฟร์ 2011 ขยายวันจัดงานเพิ่ม 2 วัน ถึง 22 ม.ค.นี้
TNN : Technologymedia News 1/20/2012


บีโอไอแฟร์ 2011 ขยายวันจัดงานเพิ่ม 2 วัน ถึง 22 ม.ค.นี้ “เอสซีจี” คว้ารางวัลชนะเลิศพาวิลเลียน Going Green For the Future ด้าน “ซีพี” รองอันดับ 1 และ“นิสสัน” รองอันดับ 2

บีโอไอ ประกาศขยายเวลาการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 ต่ออีก 2 วัน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. หลังได้รับความสนใจจากประชาชนและเยาวชนในช่วงสุดสัปดาห์เป็นจำนวนมาก เผยตัวเลขผู้เข้าชมงานทะลุแล้วกว่า 2 ล้านคน ด้าน “เอสซีจี” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดพาวิลเลียนหัวใจ สีเขียว “ซีพี” รองชนะเลิศอันดับ 1 และ “นิสสัน” รองชนะเลิศอันดับ 2

อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอพร้อมด้วยภาคเอกชนพร้อมใจขยายระยะเวลาการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 เพิ่มอีก 2 วัน จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 20 ม.ค.2555 เป็นสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค.2555 เนื่องด้วยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการจัดงาน ฯ ได้อนุมัติการขยายเวลาการจัดงานดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ยอดจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานในช่วง 13 วันที่ผ่านมา มียอดผู้เข้าชมงานกว่า 2 ล้านคน

ทั้งนี้การขยายเวลาการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน และเยาวชนได้เดินทางมาชมนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ รวมถึงสัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย จากบริษัทผู้ร่วมจัดแสดงงานทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนการฟื้นฟูความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในการดึงดูดการลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

“การขยายเวลาการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 ออกไปอีก 2 วันนั้น จะมีไฮไลท์สุดพิเศษจากบีโอไอและพาวิลเลียนภาคเอกชน เตรียมต้อนรับผู้สนใจเข้าร่วมงานมากมาย อาทิ การแจกของที่ระลึกในแต่ละพาวิลเลียน และการแสดงที่น่าใจ จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานพลาดไม่ได้ ถึงวันอาทิตย์นี้” อรรชกา กล่าว

นอกจากนี้ บีโอไอได้จัดให้มีการประกวดการออกแบบศาลาแสดงนิทรรศการ หรือพาวิลเลียนของ ผู้ออกงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเลสาบ ซึ่งมีทั้งหมด 42 บริษัท/หน่วยงาน 84 ศาลา โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาชีพต่างๆ อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงาน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงนักคิดนักสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม เป็นต้น

สาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดศาลาแสดงนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011 กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินไว้ 3 หลักเกณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด โลกสดใส ไทยยั่งยืน หรือ “Going Green for the Future” ของงานบีโอไอแฟร์ 2011 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย 1) หลักการ (Theme) แนวคิด (Concept) สิ่งที่นำเสนอ (Presentation) และกิจกรรม (Activity) ที่สอดคล้องกับแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่จัดแสดงในศาลาแสดงนิทรรศการ 2) ความสวยงาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการแสดงถึงเทคโนโลยีของตัวศาลาแสดงนิทรรศการ 3) การก่อสร้าง การดำเนินการและการรื้อถอนที่แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

โดยผู้ชนะเลิศการประกวดศาลาแสดงนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 คือ ศาลาแสดงนิทรรศการของเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG Pavilion ที่ชูแนวคิด “การดำรงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ”ทั้งนี้ SCG Pavilion มีหลักการออกแบบเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำรงอยู่อย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น แม้ในสภาวะของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง และเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆ อยู่ตลอดเวลา รวมถึงมุ่งมั่นใส่ใจต่อคุณค่าชีวิตมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในวันนี้และในอนาคต เพื่อให้คนและธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

รวมทั้ง ยังมีการออกแบบภายนอก ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำรูปทรงของใบไม้ ที่มีความพลิ้วไหวพัดปลิวโดยรอบมาออกแบบอาคาร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ และคำนึงถึงคุณค่าในสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ภายหลังการรื้อถอน SCG จะนำโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปประกอบเป็นอาคารขนาดย่อม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยจะนำไปสร้างเป็นอาคารที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน อาทิ ห้องสมุด ห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น ต่อไป

นอกจาก เอสซีจี ที่ได้รับรางวัลพาวิลเลียนยอดเยี่ยมแล้ว คณะกรรมการฯ ยังได้มีการประกาศผลการตัดสินรางวัลอื่นๆ อีกได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ CP Pavilion ที่ชูแนวคิด “Perfect Harmony” หรือการประสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรและวิธีการในกระบวนการผลิต ผสานกับเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์สำหรับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ NISSAN Pavilion ที่ออกแบบพาวิลเลียนมาจากสัญลักษณ์ ZERO EMISSION (e) คือ การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ที่ทางนิสสันได้มีพันธสัญญาต่อสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่าง มนุษย์ ยานยนต์ และธรรมชาติ รวมทั้ง รางวัลชมเชย 6 ราย ได้แก่ PANASONIC Pavilion, PTT Pavilion, HONDA Pavilion, TOYOTA Pavilion, KUBOTA Pavilion และ HITACHI Pavilion

“งานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการประกวดอาคารศาลาแสดงนิทรรศการที่เน้นการโชว์ศักยภาพและเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดให้มีการก่อสร้าง การดำเนินการและการรื้อถอนที่แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วย ซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบ เพื่อการเรียนรู้และแนวทางการจัดนิทรรศการครั้งต่อไปในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี” อรรชกา กล่าว

จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจทั่วไป มาเข้าชมพาวิลเลียน ทั้ง 9 ที่ได้รับรางวัล ได้ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 นี้ บริเวณพื้นที่จัดแสดงงานริมทะเลสาบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved