» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กนอ. ปลื้มสถานประกอบการในพื้นที่นิคมฯ 8 ราย คว้าอุตสาหกรรมประจำปี’54
TNN : Technologymedia News 3/2/2012


กนอ.ปลื้ม สถานประกอบการจากนิคมฯ 7 แห่ง จำนวน 8 ราย เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม และอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2554 ประเภทการเพิ่มผลผลิตการบริหารความปลอดภัย และการจัดการพลังงาน พร้อมผลักดันสู่การเป็นอุตสาหกรรมชั้นนำมุ่งดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล

ประสบศิลป์ โชติมงคล รองผู้ว่าการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ในปี2554 มีสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 7 นิคมฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม และอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2554 จำนวน 8 ราย ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดย ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว โดยแบ่งประเภทสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมฯ บางปะอิน เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ หัวอ่านและบันทึกข้อมูลแผ่นแม่เหล็ก โดยรางวัลดังกล่าวในปีนี้มีบริษัทสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 8 บริษัท ซึ่งเกณฑ์การพิจารณารางวัลนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ประเภท และต้องเป็นกิจการที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท เอ็นโคเค พรีซิชั่น คอมโพแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในพื้นที่นิคมฯบางปะอิน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ในพื้นที่ นิคมฯมาบตาพุด และบริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในพื้นที่นิคมฯอมตะนคร ส่วนรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน จำนวน 3 ราย คือ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่นิคมฯหนองแค บริษัท เดลต้าอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่นิคมฯเวลโกรว์ และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่โครงการนิคมฯบางสะพาน และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต จำนวน 1 ราย คือ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด อยู่ในพื้นที่นิคมฯบางชัน

“กนอ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่จะมีส่วนในการสนับสนุนให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจะสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา อาทิ การพัฒนาศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการธงขาวดาวเขียว โครงการแรงงานปลอดภัยสังคมไทยมีสุข กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมอื่นๆ” ประสบศิลป์ กล่าว

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved