» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สภากาชาดไทย เชิญเที่ยวงานกาชาด 30 มี.ค. – 7 เม.ย. 55
TNN : Technologymedia News 3/13/2012


เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555 สภากาชาดไทยกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2555 ภายใต้คำขวัญ "80 พรรษา องค์สภานายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร" ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2555 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก นำรายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

งานกาชาดเป็นงานมหกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศล ที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 200 หน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค การเสี่ยงโชคชิงรางวัล และการจำหน่ายสลากกาชาด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์ และผลิตภัณฑ์จากเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด

สำหรับการจัดงานกาชาดประจำปี 2555 นี้ ยังได้จัดให้มีการประกวดร้านและการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้แนวคิด "80 พรรษาองค์สภานายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร" โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภท 1 ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ประเภท 2 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประเภท 3 ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ ประเภท 4 ด้านพระประวัติคู่พระบารมี ศรีแผ่นดิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ คือ การจัดกิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก การจัดกิจกรรมการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี และการจัดกิจกรรมสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด เพื่อสรรหาเยาวชนไทยเป็นตัวแทนเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

ในส่วนของการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการของสภา กาชาดไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การบริการทางการแพทย์ มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดให้บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย โดยได้จัดแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวชมงานกาชาด เช่น การวัดความดันโลหิต วัดความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแขน วัดรอบเอว ตรวจหาหมู่เลือด การตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป ให้คำปรึกษาปัญหาอาการปวดของผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย ฯลฯ เป็นต้น ส่วนที่ 2 นิทรรศการทางการแพทย์ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกกิจกรรมบนเวทีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่วนที่สองกิจกรรมการแสดงผลงานดีเด่นและความรู้เพื่อประชาชนของสำนักงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย และส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านที่มีคุณภาพต้นตำหรับของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ร้านจุฬาโอสถ) การเปิดรับบริจาคดวงตา อวัยวะ การรับบริจาคอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา และการเปิดรับบริจาคโลหิตบริเวณด้านนอกบนอาคารใหม่สวนอัมพร

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในงานกาชาดปีนี้คือ การจัดให้มีโครงการคัดเลือก "8 คนดีศรีกาชาด ผู้ตามรอยพระบาท องค์สภานายิกา" เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูผู้มีจิตอันเป็นสาธารณกุศลที่อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานกาชาดในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการจัดทำสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันถวายพระพรและแสดงออกซึ่ง ความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจำหน่ายในราคาเส้นละ 80 บาท เงินรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสายรัดข้อมือนี้จะนำไปช่วยฟื้นฟูผูู้ประสบอุทกภัย

สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2555 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก โดยในวันธรรมดาจะเริ่มงานตั้งแต่เวลา 14.00 – 23.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เริ่มงานเวลา 10.00 – 23.00 น. บัตรเข้าชมงานจำหน่ายในราคา 20 บาท รายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนำไปช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved