» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ศ.ศ.ป.จัดเต็มงานสุดอลังการ “เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2555” รวมสุดยอดแห่งผลงานหาดูยาก
TNN : Technologymedia News 3/14/2012


ศ.ศ.ป.ประเดิมงานยิ่งใหญ่ เวทีแรกที่รวมผลงานศิลป์อันเป็นสุดยอดทั้งไทยและต่างประเทศในงาน “เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2555” (International Innovative Crafts Fair 2012 : IICF)” เตรียมโชว์ความวิจิตรตระการตาในวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนา

ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทิศทางของงานศิลปหัตถกรรมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก โดยงานศิลปหัตถกรรมไทยในอดีต มักจะมีรูปแบบที่สะท้อนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจากท้องถิ่น และสร้างสรรค์ขึ้นจากวัตถุดิบที่มีอยู่ใกล้ตัว แต่ในปัจจุบันงานศิลปหัตถกรรมไทยได้เริ่มมีการผสมผสานความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการออกแบบ ตลอดจนการผลิต ที่ต้องผสมผสานนวัตกรรมอันทันสมัย และความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงผลงานให้มีความโดดเด่นจนเป็นที่ชื่นชอบ และได้รับการยอมรับจากตลาด ในส่วนนี้นับเป็นภารกิจสำคัญของศ.ศ.ป. เพราะนอกเหนือจากการสืบสานงานศิลปาชีพที่เกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อมุ่งพลิกฟื้นงานฝีมือของคนไทยให้กลับมามีคุณค่า มีเสน่ห์ เกิดเป็นเรื่องราวและ นำรายได้เข้าสู่ครัวเรือน แล้ว การดำเนินงานของศ.ศ.ป.ยังช่วยสนับสนุนนโยบายของกระทรวงฯ เพราะผลงานฝีมือคนไทยที่ผลิตขึ้นมานั้นยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นการจัดงาน “เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ : IICF” จึงเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทย เพราะจะได้แสดงศักยภาพของผลงานศิลปหัตถกรรมจากผู้ประกอบการที่มีคุณภาพของประเทศ ทั้งยังเป็นเวทีระดับนานาชาติ เพราะมีผู้ประกอบการเลื่องชื่อจากต่างประเทศมาร่วมจัดแสดงมากถึง 15 ประเทศ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทั้งด้านองค์ความรู้ ที่จะเข้ามาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อให้เล็งเห็นประโยชน์ของการผสมผสานนวัตกรรมอันทันสมัย เข้ากับงาน ศิลปหัตถกรรมไทย ที่มีเอกลักษณ์และความปราณีต สร้างสรรค์เป็นผลงาน “นวัตศิลป์” ที่เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม และด้านการตลาด ที่จะสามารถกระตุ้นให้คนไทยและนานาชาติเห็นถึงศักยภาพงานศิลปหัตถกรรมของไทย ตลอดจนประกาศศักยภาพของผู้ประกอบการ หรือครูช่างศิลป์ไทย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติแล้ว เราไม่แพ้ชาติใดในโลก และยังเน้นสนับสนุนกระแสนิยมให้กับคนรุ่นใหม่ได้หันกลับมามองสินค้าในประเทศได้อีกทางหนึ่ง

พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) กล่าวถึงรายละเอียดงานไว้อย่างน่าสนใจว่า งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2555 ในครั้งนี้ ศ.ศ.ป.ได้รวบรวมผลงานนวัตศิลป์ที่มีความโดดเด่น โดยเป็นผลงานที่อยู่ในกลุ่มของเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ทั้งไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มอาเซียน กลุ่มเอเชียใต้ กลุ่มแอฟริกา กลุ่มยุโรป อาทิ พม่า สิงคโปร์ จีน เนปาล ปากีสถาน โมร็อคโค ตุรกี ฝรั่งเศส อิตาลี และไทย กว่า 15 ประเทศเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ดังนั้นงาน IICF จึงเรียกว่ามีความครบถ้วนครอบคลุมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ในด้านของผู้เข้าชมงาน จะได้รับความเพลิดเพลินจากการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ และมีคุณภาพ ในด้านของผู้ประกอบการ ก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก และได้เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการต่างประเทศ เกิดการเรียนรู้ในด้านเทคนิควิธีการ ตลอดจนแนวความคิด เทรนด์การออกแบบ และความต้องการของผู้ซื้อสินค้าที่มีความครบถ้วนตรงจุด ในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย จะช่วยให้เกิดเวทีแห่งการซื้อขาย เจรจาธุรกิจในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้กลุ่มครูช่าง และผู้ประกอบการให้เกิดการเรียนรู้จนสามารถสร้างเป็นผลงาน “นวัตศิลป์”ที่มีความโดดเด่น เพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่งานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจนถูกยิบยกไปปรับใช้ในธุรกิจประเภทต่างๆได้ เช่น นำผ้าไทยไปประยุกต์เป็นเฟอร์นิเจอร์ ชุดโซฟา ใช้ในธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

นอกจากนี้ งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2555 ยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจหลายส่วน ประกอบด้วย นิทรรศการจัดแสดงผลงานนวัตศิลป์โดดเด่นของต่างประเทศ อาทิ เครื่องประดับ โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว ที่ผลิตถวายสำนักราชวงศ์ จากประเทศออสเตรีย ,เครื่องกระเบื้องปั้นดินเผาประวัติยาวนานกว่า 236 ปี จากบริษัท Royal Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก ,เครื่องแก้วคริสตัล และเครื่องแก้วแกะสลักที่ทำด้วยมือด้วยเทคนิคการเป่าแก้วด้วยปาก (Mouth Blow) นิทรรศการจากผู้ผลิตนวัตศิลป์ชั้นนำจากประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ชั้นนำ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการผสมผสานระหว่างการนำงานฝีมือและงานออกแบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์จนมีความโดดเด่น สร้างผลงานที่มีเสน่ห์ และทรงคุณค่าได้อย่างลงตัว มาจัดแสดง จำนวน 3 ท่าน ไดแก่ 1.สุวรรณ คงขุนเทียน นำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโซฟาถักด้วยย่านลิเภา และเก้าอี้ทำจากกระดาษใยสับปะรด มาร่วมจัดแสดง 2.คุณกรกต อารมย์ดี ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ มาผลิตเป็นโคมไฟแบบห้อย โคมไฟแบบตั้งพื้น และงานตกแต่งกำแพง wall piece ในรูปแบต่างๆมาจัดแสดง 3.คุณระพี ลีละศิริ นำผลิตภัณฑ์ประเภทพรม ที่นำวัสดุจากเส้นใยธรรมชาติประเภทต่างๆ มาจัดแสดง ซึ่งไม่สามารถหาดูชมได้ง่ายๆในนิทรรศการทั่วไป

ไม่เพียงแค่นิทรรศการ งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2555 ยังมีในส่วนของการจัดสัมมนาในวันทื่ 15 มีนาคม โดยเนื้อหาของการสัมมนาประกอบด้วย 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ “Innovation Crafts Trend”ซึ่งจะบรรยายในเรื่องของลู่ทางการตลาด การผสมผสานงานหัตถศิลป์และการออกแบบเพื่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จากผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมาจาก 3 ประเทศ คือ เกาหลี ออสเตรีย และฝรั่งเศส ในข้อนี้ผู้ประกอบการไทยจะได้รับความรู้ และเกิดการสร้างแรงบันดาลใจได้เพิ่มขึ้น อีกหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ “Successful Innovation Crafts of Thailand” โดยช่างไทยชื่อเสียงโกอินเตอร์ ที่จะมาชี้ให้เห็นภาพของเส้นทางสู่ความสำเร็จในการสร้างสรรค์งานนวัตศิลป์ อีกทั้ง ภายในงาน ศ.ศ.ป.ยังได้นำงานวิจัยเรื่องคุณสมบัติผ้าไหม ผ้าฝ้ายไทย อาทิ คุณสมบัติกันน้ำ กันไฟ กันแบคทีเรีย มีกลิ่นหอม ห้องกันการเปื้อน มาเผยแพร่สำหรับผู้ประกอบการและแฟนพันธุ์แท้ผ้าไทยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

ศิริวัฒน์ฯ กล่าวเสริมว่า ศ.ศ.ป.มุ่งหวังว่าผลที่ได้รับจากการจัดงาน IICF จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแสดงศักยภาพของงานหัตถกรรมของคนไทย และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานศิลปหัตถกรรมของไทยออกไปสู่สายตานักธุรกิจชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นโอกาสในการทำตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวตศิลป์ในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved