» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

6 ต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีเตรียมรับโล่จากผู้ว่าฯ กทม. ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
TNN : Technologymedia News 3/23/2012


พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีประกาศผลการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ ซึ่งแบ่งการประกวด เป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 60 – 65 ปี ได้แก่ สุรินทร์ คุ้มรอด อายุ 64 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และกันยา เอกบุรุษกุล อายุ 62 ปี โรงพยาบาลลาดกระบัง รุ่นอายุ 65 – 70 ปี ได้แก่ ณรงค์ ช้างทอง อายุ 68 ปี และสุวิญญา กังสดาลย์ อายุ 69 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และรุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป ได้แก่ อร่าม สัตย์ธรรม อายุ 81 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ และสาหร่าย มาตย์นอก อายุ 80 ปี โรงพยาบาลลาดกระบัง โดยผู้ชนะการประกวดได้รับเงินรางวัลคนละ 1,200 บาท พร้อมโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีพิธีมอบโล่รางวัลในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่ 11 เม.ย. 55 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจคณะกรรมการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ ประจำปี 2555 ได้แก่ ปรีชา บุญเชิด อายุ 79 ปี โรงพยาบาลกลาง และเสาวนีย์ เปรมสมาน อายุ 83 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นการคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดีจากชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสุนให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อเป็นต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดี สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน มีเพื่อน ไม่รู้สึกว่าตนถูกทอดทิ้ง และเป็นภาระของสังคม อีกทั้งเพิ่มเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษและทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุให้ได้แสดงศักยภาพของตนต่อสาธารณชน เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและรู้สึกถึงคุณค่าของตนในการทำประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมไม่ว่าวัยจะเพิ่มขึ้นเพียงใด

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved