» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

นิทรรศการเนื่องในวันน้ำโลก “แหล่งน้ำปลอดมลพิษเป็นจริงได้”
TNN : Technologymedia News 3/27/2012


ขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในวันน้ำโลก "แหล่งน้ำปลอดมลพิษเป็นจริงได้" ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) 22 - 31 มีนาคม 2555

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ระหว่างการรณรงค์ในการร่วมรักษาแหล่งน้ำให้ปลอดจากภัยคุกคามมลพิษ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการใช้และปลดปล่อยสารเคมีอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำที่สำคัญของประเทศ โดยหยิบยกปัญหามลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เสมือนเป็นสายเลือดใหญ่และสัญลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย และตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไข ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมุ่งที่จะปกป้องรักษาแหล่งน้ำของประเทศไทยให้ปลอดจากมลพิษ และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน

เนื่องในวันน้ำโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2555 กรีนพีซ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการรณรงค์ ในบริเวณสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ตั้งแต่ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2555 โดย การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาด้านมลพิษทางน้ำผ่านนิทรรศการดังกล่าว

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved