» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2555
TNN : Technologymedia News 5/14/2012


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับสมัครเยาวชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำเยาวชนและอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๕ ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๖๑ คน

ปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กล่าวว่า “โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน” (Training Programme for Young Leaders) เป็นโครงการตามนโยบายรัฐประเทศญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์และส่งเสริม ความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ(JICA)รับผิดชอบประสานการดำเนินงานในนามของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นผู้นำต่อไปในอนาคตได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในสาขาที่เกี่ยวข้องและเยี่ยมชมประเทศญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนญี่ปุ่นตลอดจนเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ ด้วย ที่ผ่านมามีเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า ๑,๐๐๐ คน

ปิ่นชาย ปิ่นแก้ว กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สท.จะรับสมัครเยาวชนไทยที่อยู่ในวัยทำงานอายุ ๒๐-๓๕ ปีเข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๕ นี้ จำนวน ๖๑ คน จาก ๔ สาขา ได้แก่ ๑. สาขาระบบสนับสนุนคนพิการ จำนวน ๑๕ คน ๒. สาขาการพัฒนาเยาวชน จำนวน ๑๖ คน ๓.สาขาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน ๑๕ คน และ ๔.สาขาการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จำนวน ๑๕ คน ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opp.go.th และยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน(สทย.) กลุ่มประสานงานต่างประเทศ ชั้น ๒ สท. สมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง กลุ่มประสานงานต่างประเทศ ชั้น ๒ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนฯ ตั้งแต่บัดนี้ -๓๑ พฤษภาคม นี้

โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๖๕๓๔, ๐ ๒๒๕๕ ๕๘๕๐ -๗ ต่อ ๑๗๙ ในวันเวลาราชการระหว่าง ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น. และ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved