» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สวรส. ร่วมกับ HITAP แถลงข่าว “ผลประเมินการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.”
TNN : Technologymedia News 5/21/2012


สวรส. และ HITAP เชิญร่วมงานแถลงข่าว “ผลประเมินการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.” คุณค่าที่ประชาชนให้..และทางเลือกสู่เป้าหมายที่คุ้มทุน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.15 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซ.สาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) จ.นนทบุรี

ผลวิจัยชี้ สังคมสูญเสียทางเศรษฐกิจ 158,000 บาท ต่อนักสูบวัยรุ่นชายหน้าใหม่ 1 ราย ต้นทุนการควบคุมการบริโภคสุรา เฉลี่ยต่อปี สองร้อยห้าสิบกว่าล้าน คนไทยร้อยละ 70 ให้คุณค่ากับการสร้างเสริมสุขภาพ เต็มใจจ่าย กว่า 8 พันล้านบาท สนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านนี้ สวรส. เร่งเผยแพร่งานวิจัย กระตุ้นการประเมินองค์กรด้านสุขภาพ

ครั้งแรกกับการวิจัยเพื่อการประเมินองค์กรด้านสุขภาพ 10 ปี สสส. ใช้เงิน กว่าหมื่นล้าน กับงานสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ : คุ้มค่า ?? จากความเห็นประชาชนต่อการทำงานของ สสส. สู่การพัฒนาองค์กรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

10.15 - 11.45 น. นำเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประเมิน สสส. โดย ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ และ ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ นักวิจัยโครงการพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย และโครงการประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.มองงานวิจัยกับก้าวต่อไปของการสร้างเสริมสุขภาพ โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวพลา อดีตอธิบดีกรมอนามัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

11.45 - 12.00 น. เปิดให้สื่อมวลชนซักถาม ดำเนินรายการ : ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ : หน่วยสื่อสารความรู้และขับเคลื่อนสังคม สวรส. โทร 0-2832-9245, 081-6864147

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved