» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สนพ. ร่วมมือ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ จัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี
TNN : Technologymedia News 5/22/2012


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมมือกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี เพื่อพัฒนาแผนแม่บทพลังงานของประเทศนำมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานแบบบูรณาการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ.ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนแม่บทพลังงานของประเทศที่บูรณาการแผนงานในด้านต่างๆ และสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นำไปสู่การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในองค์รวม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานในแต่ละด้านต่อไป

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานมีแผนพัฒนาด้านพลังงานในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ที่มีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาด้านความมั่นคงด้านพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีความจำเป็นต้องบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ให้มีทิศทางการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสอดประสานให้การดำเนินการตามแผนต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน

การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น “ทิศทางแผนแม่บทพลังงานไทย” ที่มีขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 จึงถือเป็นก้าวแรกสำหรับการพัฒนาแผนแม่บทพลังงานของประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในภาพรวม และทิศทางการพัฒาด้านพลังงานในระยะยาว เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบและแนวทางการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพลังงานในลำดับต่อไป

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved