» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา “โครงการจัดทำยุทธศาสตร์รายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาคสู่สากล”
TNN : Technologymedia News 6/14/2012


ด้วยกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนย.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ดำเนิน “โครงการจัดทำยุทธศาสตร์รายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาคสู่สากล (ระยะที่ 1) ปีงบประมาณ 2554” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจรายภูมิภาคภายในประเทศให้เข้มแข็ง รวมทั้งเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดจากภูมิภาคสู่สากล ทั้งนี้ การจัดทำยุทธศาสตร์ครอบคลุมสินค้า/บริการ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหาร (ข้าวนึ่ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวพื้นเมือง) กลุ่มผลไม้ (ทุเรียน ลำไย) กลุ่มสิ่งทอและเคหะสิ่งทอ (ผ้าผืน เคหะสิ่งทอ) และกลุ่มสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย)

ผลการดำเนินโครงการฯ ขณะนี้ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสินค้า/บริการแล้ว สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การค้า (สนย.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จึงกำหนดจัดสัมมนาฯ เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์แต่ละกลุ่มสินค้า/บริการ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องคริสตัล 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสาร สาระอันเป็นประโยชน์สู่สาธารณะ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยสื่อมวลชนสามารถแจ้งชื่อได้ที่ทีมสื่อสารสาธารณะ-ทีดีอาร์ไอ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-19.15 น. กล่าวเปิดการสัมมนาและที่มาของโครงการ
โดย ยรรยง พวงราช**
ปลัดกระทรวงพาณิชย์


09.15-10.30 น. การนำเสนอประเด็นการศึกษาและร่างยุทธศาสตร์สินค้าและบริการของโครงการจัดทำ ยุทธศาสตร์รายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาคสู่สากล (ระยะที่ 1) ปีงบประมาณ 2554 กลุ่มอาหาร (ข้าวนึ่ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวพื้นเมือง) กลุ่มผลไม้ (ทุเรียน ลำไย)
โดย ดร. สมชัย จิตสุชน
ผู้อำนวยการวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


10.30-12.00 น. การระดมความคิดเห็นและอภิปรายโดยผู้ร่วมประชุม

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน (เฉพาะกลุ่มสิ่งทอ เคหะสิ่งทอ และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว)

13.30-13.40 น. กล่าวเปิดการสัมมนาฯ (ช่วงบ่าย) โดย เบญจวรรณ รัตนประยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

13.40-15.00 น. การนำเสนอประเด็นการศึกษาและร่างยุทธศาสตร์สินค้าและบริการ"โครงการจัดทำยุทธศาสตร์รายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาคสู่สากล (ระยะที่ 1)ปีงบประมาณ 2554 กลุ่มสิ่งทอ และเคหะสิ่งทอ (ผ้าผืน เคหะสิ่งทอ) กลุ่มบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจสปาและ นวดแผนไทย)
โดย ดร. สมชัย จิตสุชน
ผู้อำนวยการวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


15.00-16.30 น. การระดมความคิดเห็นและอภิปรายโดยผู้ร่วมประชุม

หมายเหตุ : 1. **อาจมีการเปลี่ยนแปลง
2. บริการอาหารว่างในห้องประชุม

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved