» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สองทศวรรษ สกว. จัดยิ่งใหญ่มหกรรมวิชาการ “วิจัยตามรอยพระยุคลบาท”
TNN : Technologymedia News 6/19/2012ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ (ที่1จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดมหกรรมวิชาการ “วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และในโอกาสครบรอบ 20 ปี สกว. ภายใต้แนวคิดหลัก ๙ บันดาล...สู่งานวิจัย

ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มหกรรมวิชาการ “วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ” ว่า ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่การจัดตั้ง สกว. จนถึงปัจจุบัน ได้มีการสนับสนุนงานวิจัยในทุกๆ สาขา เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหาในสังคม พร้อมน้อมรับแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดงานครั้งนี้

ภายในงานมหกรรมวิชาการ “วิจัยตามรอยพระยุคลบาท” แบ่งองค์ประกอบของงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นิทรรศการ แบ่งย่อยเป็น 2 นิทรรศการ คือ นิทรรศการกลาง สกว. แสดงการดำเนินงานของ สกว. และผลงานวิจัยที่สำคัญ กับ นิทรรศการงานวิจัยตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งได้น้อมนำพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวคิดและแนวทางในการคัดเลือกผลงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 9 โซน ภายใต้แนวคิด ๙ บันดาล...สู่งานวิจัย อาทิ โซนเกษตร โซนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โซนเด็ก เยาวชนและการศึกษา โซนมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ โซนการเปลี่ยนแปลงของโลก โซนทรัพยากรธรรมชาติ โซนการเมืองการปกครอง โซนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และโซนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่วนที่ 2 การประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การผลักดันแก้ปัญหาทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ ส่วนที่ 3 โซนสินค้า จากผลผลิตเครือข่ายวิจัย เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ และผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม สู่การผลักดันและต่อยอดในอนาคต และส่วนที่ 4 กิจกรรมเวทีกลาง เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยผ่านกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การเสวนา การสาธิตและปฏิบัติ

ศ.ดร.สวัสดิ์ กล่าวต่อไปว่า มหกรรมวิชาการครั้งนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้เผยแพร่ให้กับประชาชนในการวางแผนการดำเนินชีวิต การตระหนักถึงปัญหา ตลอดจนการปรับตัว และเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ดังเช่น การเปิดประชาคมศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งผลกระทบและโอกาสที่จะได้รับ รวมถึงสร้างพื้นฐานความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากความขัดแย้ง

“นับเป็นการบอกเล่าผ่านงานวิจัยซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ พร้อมผลักดันผลงานวิจัยให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในระดับภูมิภาคสู่ระดับประเทศ” ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าว

มหกรรมวิชาการ “วิจัยตามรอยพระยุคลบาท” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2555 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ส่วนหนึ่งของผลงานที่จะจัดแสดงในงาน

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved