» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กระทรวงอุตฯ จับมือภาครัฐ-เอกชน เปิดโครงการ “อปท.อุตสาหกรรม สัญจร’12 ”
TNN : Technologymedia News 6/29/2012


เดินสายโชว์นวัตกรรม “งานโครงสร้าง-ระบบ-ก่อสร้าง” อบจ.-อบต. ทั่วประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน เปิดตัวโครงการ “อปท.อุตสาหกรรม สัญจร 2012” ภายใต้แนวคิด “วิสัยทัศน์ก้าวไกล ท้องถิ่นไทยเจริญ” เพื่อร่วมโรดโชว์นวัตกรรม สินค้า และประชุมวิชาการ สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานโครงสร้าง ก่อสร้าง และงานระบบให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง อบจ.-อบต. ทั่วประเทศ เตรียมเดินสายเปิดตัวงานใน 4 จังหวัดศูนย์กลางภูมิภาค เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น และสุราษฏร์ธานี ช่วง 12 ก.ค.-24 ส.ค.นี้

เสน่ห์ นิยมไทย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุราษฎธานี และผู้ประกอบการธุรกิจด้านงานโครงสร้าง งานระบบ และงานก่อสร้างที่ร่วมสนับสนุนงาน อาทิ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ผู้นำในธุรกิจกระเบื้อง แบรนด์คอตโต้ (COTTO), บริษัทเซอรา ซี-เคียว จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกาวซีเมนต์ตราจระเข้, บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ภายใต้แบรนด์ระบบหลังคาตราช้าง, บริษัทไท้เพ้ง วาล์ว เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทองเหลืองที่ใช้ในระบบประปา ภายใต้แบรนด์เอน่า (ANA), กลุ่มบริษัทจินดาสุข ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำซันวา (Sanwa), บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามคูโบต้า คอปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น จัดโครงการ “อปท.อุตสาหกรรมสัญจร 2012” ขึ้น เพื่อร่วมนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม การแสดงสินค้า และการประชุมวิชาการสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ก่อสร้าง และงานระบบให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ทั่วประเทศ โดยจะจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์, ขอนแก่น และสุราษฏร์ธานี ในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 22 สิงหาคม 2555 นี้

“โครงการดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิสัยทัศน์ก้าวไกล ท้องถิ่นไทยเจริญ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง งานระบบ และงานก่อสร้าง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเวทีสัมมนาวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการวางแผน รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคเอกชนเจ้าของนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานราชการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ภาคประชาสังคม และ มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้นกว่า 7,000 คน โดยมีการประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับได้แก่ การส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับ อบต. อบจ. เทศบาล และหน่วยงานราชการในจังหวัดเป้าหมาย และจังหวัดข้างเคียง เพื่อให้มีโอกาสในการรับรู้ เทคโนโลยี และนัวตกรรมใหม่ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้น และสร้างเครือข่ายร่วมกัน ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ และองค์การบริการส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย” เสน่ห์ กล่าว

สำหรับกิจกรรมของ โครงการ “อปท.อุตสาหกรรมสัญจร 2012” ที่จัดขึ้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในประจำจังหวัดนำร่อง ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจาก บริษัทชั้นนำ โดย แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรก ส่วนแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ จากบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมระบบอาคารและก่อสร้าง, กลุ่มอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง, กลุ่มอุตสาหกรรมงานตกแต่งและออกแบบ, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์, กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับระบสาธารณูปโภค ส่วนที่สอง การประชุมวิชาการงานโครงสร้าง และระบบสาธารณูปโภค ได้แก่การพัฒนา บริหารการจัดการน้ำทั้งระบบ โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แนวการพัฒนาท้องถิ่นที่พร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เทคนิคการเขียนโครงการ เพื่อจัดทำแผนงบประมาณ อย่างถูกต้องและเทคนิคการเตรียมรายละเอียดเพื่อการตรวจรับ และประเมินผล โดยอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น และส่วนที่สาม การจัดเสวนา ในหัวข้อ “หัวข้อ วาง Roadmap สร้างวิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น” เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมของโครงการดังกล่าว จะมีการจัดในศูนย์กลางภูมิภาคที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555, จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555, จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส วันที่ 8-9 สิงหาคม 2555 และจังหวัดสุราษฎ์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น วันที่ 21-22 สิงหาคม 2555 สำหรับผู้สนใจข้อมูลของโครงการ สามารถสอบถามได้ที่ 02-661-7750

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved