» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “Industry Tomorrow Expo 2012” หวังฟื้นฟูธุรกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ
TNN : Technologymedia News 7/6/2012


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน Industry Tomorrow Expo 2012 เดินหน้าโครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุกทกภัยที่ผ่านมา ภายใต้โครงการคลินิกอุตสาหกรรมฯ มุ่งหวังให้ธุรกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

จากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) เนื่องจากมีงบประมาณค่อนข้างน้อย ในเรื่องนี้ ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวว่า มีผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนยื่นความจำนงขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงอุตสาหกรรมมากกว่า 5,000 ราย โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ของรัฐบาล โดยจัดงาน Industry Tomorrow Expo 2012 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อช่วยฟื้นฟูธุรกิจ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มองหน้า เดินหน้า เพื่อวันหน้า” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถฟันฝ่าและก้ามข้ามผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปด้วยกันได้

สำหรับโครงการคลินิกอุตสาหกรรมฯ เป็นการช่วยบรรเทาและฟื้นฟูสถานประกอบการ SMEs และ OTOP ที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ รวม 30 จังหวัด ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด อันเป็นการช่วยลดปัญหาการว่างงานและปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา โดยแบ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้น และระยะยาว บูรณาการให้ความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความช่วยเหลือ อาทิ การซ่อมแซมปรับปรุงสถานประกอบการ การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การออกมาตรการสินเชื่อและภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ เป็นต้น

ดร. พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้กล่าวถึงกิจกรรมหลักภายในงานว่า ประกอบด้วยการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงสินค้า OTOP จากหลากหลายพื้นที่เป็นจำนวน 224 ราย จัดแสดงบนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร รวมทั้งบริการด้านข้อมูลข่าวสารและการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs OTOP และประชาชนทั่วไป โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยงานพันธมิตร นอกจากนี้ยังได้จัดสรรพื้นที่ในส่วนของการเจรจาธุรกิจ และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่องทองการจำหน่ายสินค้าให้ได้มากขึ้นด้วย

“การจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการกิจการได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ ๆ และยังเป็นการแสดงศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ในความมีคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการตลาด รวมไปถึงการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าว

สำหรับงาน Industry Tomorrow Expo 2012 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved