» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สนพ.เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วม ระดมสมองแผนแม่บทพลังงาน 20 ปีสู่ภูมิภาค
TNN : Technologymedia News 7/26/2012


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเดินสายระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปีสู่ภูมิภาคต่างๆ 6 ภูมิภาค ในจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สุราษฎร์-ธานี และอยุธยา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางเพื่อจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี

สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบและแนวทางการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพลังงานต่อไป

การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาได้ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุมกลุ่มย่อยในส่วนกลางคือ กรุงเทพฯ รวม 4 ครั้ง และปัจจุบันอยู่ระหว่างเดินสายเพื่อระดมสมองสู่ระดับภูมิภาคต่างๆ โดยกำหนดการจัดระดมความคิดเห็นใน 6 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ การระดมความคิดเห็นสู่ภูมิภาคได้ทยอยดำเนินการไปแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ และล่าสุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 จะจัดให้มีการสัมมนาขึ้นในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาในหัวข้อ “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย” โดยในการสัมมนาจะมีการบรรยายให้เห็นถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและเป้าหมายของแผนแม่บทพลังงานไทย พร้อมกับสรุปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอนาคตและปัจจัยที่ส่งผลต่อเป้าหมายพลังงานไทยทั้งด้านนโยบายและแผนพลังงาน ประเด็นระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ ด้านเกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีพลังงาน รวมถึงการระดมความคิดเห็นต่อสถานการณ์พลังงาน ประเด็นปัญหา และศักยภาพด้านพลังงานในจังหวัดและในภูมิภาคอีกด้วย

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved