» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วช.ให้ทุนวิจัยแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก
TNN : Technologymedia News 7/26/2012


โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส เอนเทอโรไวรัส เชื้อที่พบเป็นสาเหตุบ่อยคือ coxsackievirus A, B รองลงมาคือ enterovirus 71 (EV71) มักเกิดการระบาดในเด็ก การแพร่กระจายเชื้อ มี 2 ลักษณะ คือ 1. การสัมผัสโดยตรง (direct contact ) กับสารคัดหลั่งจากจมูก จากคอหรือน้ำจากในตุ่มใส ตามฝ่ามือ ฝ่าเท้าหรือตามตัว 2. อุจจาระของผู้ป่วยซึ่งมีเชื้อไวรัส (fecal - oral route ) ช่วงที่แพร่กระจายมากที่สุด คือ ในสัปดาห์แรกที่ผู้ป่วยมีอาการและจะยังสามารถแพร่เชื้อจนรอยโรคหายไป อาจยังพบเชื้อในอุจจาระผู้ป่วยต่อได้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ เชื้อเอนเทอโรไวรัสสามารถทนสภาวะกรดในทางเดินอาหารมนุษย์ได้ และมีชีวิตอยู่ในอุณหภูมิห้องได้ หลายวัน โรคมือ เท้า ปาก มักมาด้วยอาการไข้ โดยผู้ป่วยบางรายอาจมีไข้สูงมากกว่าหรือเท่ากับ 39 องศาเซลเซียส เจ็บในปากกลืนน้ำลายไม่ได้ ไม่กินอาหาร พบตุ่มแผลตื้น ๆ ในปาก ส่วนใหญ่พบที่เพดานอ่อน ลิ้น กระพุ้งแก้ม มักพบมากกว่า 1 แผล ร่วมกับพบผื่นแดงที่ผิวหนังมีตุ่มน้ำใส (vesicles) บริเวณด้านข้างของนิ้วมือ นิ้วเท้า บางครั้งพบที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ส้นเท้า เข่า ก้น ส่วนมากมีจำนวน 5-6 ตุ่ม เวลากดจะเจ็บเล็กน้อย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแตกเป็นแผลจะหายไปได้เองในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ บางรายมักมีไข้อย่างเฉียบพลัน บางครั้งไข้สูง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ในรายร้ายแรงจะมี อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง มีได้หลายแบบ และความรุนแรงแตกต่างกัน ขึ้นกับเชื้อไวรัสจะไปทำลายระบบประสาทส่วนใด เกิดภาวะสมองอักเสบนั้น มักมีความรุนแรง และมักจะเกิดจากการติดเชื้อ EV-71 และอาจพบร่วมกับภาวะปอดและหัวใจล้มเหลว เป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ผู้ป่วยเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 3 ปี มีไข้สูงนานเกิน 2 วันมีหายใจแรง ชักกระตุก อาเจียน ซึม แขนขาอ่อนแรง ควรพบแพทย์ควรตรวจหาความผิดปกติทางระบบประสาทส่วนกลางอย่างละเอียด เพื่อดูแลและป้องกันในผู้ป่วยในกลุ่มนี้เป็นพิเศษ

เนื่องจากมีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย มีผู้ป่วยจำนวนมากเป็นวงกว้างทั่วประเทศ ประกอบกับการระบาดในประเทศกัมพูชา ทำให้เด็กเสียชีวิตมากกว่า 50 ราย สร้างผลกระทบต่อประชากรไทย ในการระบาดของโรคในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เล็งเห็นผลกระทบ และเพื่อให้เกิดแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะงานวิจัยที่จะนำมาแก้ปัญหาของประเทศชาติ วช. จึงได้ให้การสนับสนุนให้เกิดมีการวิจัยโรค มือ เท้า ปาก เพื่อนำมาแก้ปัญหาของประเทศแบบเร่งด่วน โดยได้มีการสนับสนุน ให้มีการศึกษาวิจัยทางด้านระบาดวิทยาถึงสาเหตุของไวรัสในการก่อโรค การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไวรัสที่เป็นสาเหตุในการระบาด และคาดคะเนการระบาดในอนาคต แนวทางการตรวจวินิจฉัย ให้ได้ผลอย่างถูกต้อง รวดเร็วเพื่อตอบปัญหาในรายที่เป็นรุนแรงและมีอาการของโรคไม่ชัดเจนเพื่อให้ความมั่นใจต่อสังคมในการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งการตรวจระบบภูมิคุ้มกันของโรค เพื่อเป็นข้อมูลและนำผลไปใช้ในมาตรการการป้องกันและการพัฒนาวัคซีนในการป้องกันโรคในอนาคต

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved