» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ประจำปี 2555
TNN : Technologymedia News 8/21/2012


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ประจำปี 2555 จำนวน 41 ราย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจ โลจิสติกส์เป็นบริการที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพราะสามารถเพิ่มประสิทธิ ภาพให้ธุรกิจการค้าและการบริการเกือบทุกประเภทให้สามารถดำเนินไปได้ตั้งแต่ต้นน้ำ ปลายน้ำ และ กลางน้ำ ทำให้การกระจายสินค้าและบริการเป็นไปได้โดยสะดวก นอกจากนี้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ยังเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เร่งรัดเปิดเสรีภายใต้กรอบการตกลงว่าด้วยเรื่องบริการของอาเซียน (AFAS : ASEN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES) ดังนั้นการเตรียมความพร้อมธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่การเป็นอาเซียน จึงเป็นภารกิจสำคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มุ่งเน้นส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น กรมพัฒนาธุรการค้า จึงได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ห์เกียรติคุณแก่ธุรกิจ จำนวน 41 ราย สำหรับการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ เห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพมาตรฐานคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้น วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรม พัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสตร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในพิธี

กำหนดการ

08.00- 09.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน
09.30- 09.45 น. พิธีกร (อริสรา กำธรเจริญ) กล่าวเข้าสู่งานต้อนรับสื่อมวลชน
และแขกผู้มีเกียรติ / ชมวิดีทัศน์แนะนำโครงการ
09.45- 10.00 น. บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวรายงาน
10.00 – 11.00 น. ศิริวัฒน์ ขจรประศาสตร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
กล่าวเปิดงานพร้อมแสดงความยินดีแก่ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ที่ได้รับมอบโล่ห์เกียรติคุณ /
เข้าสู่ขั้นตอนมอบโล่ห์เกียรติคุณ
11.00 – 12.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน และเข้าสู่การเสวนา หัวข้อ ประสบการณ์และมุมมอง
จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจเพื่อก้าวสู่ AEC

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved