» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ สร้างฝัน…สร้างอนาคตทางการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 24
TNN : Technologymedia News 9/5/2012


ด้วยเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะดำรงตนเป็น “นิติบุคคลที่ดีของสังคมไทย” พร้อมตอกย้ำในพันธกิจเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนในชาติ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2555 ให้แก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษามากกว่า 235 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งยังสนับสนุนทุนการศึกษาพิเศษให้แก่สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศีกษาธิการ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รวมถึงบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี และมูลนิธิโครงการหลวงอีกด้วย รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,850,000 บาท

มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ ประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวถึงโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2555 นี้ว่า “เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะนำพาให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ อีซูซุจึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับโอกาสอันนี้ไปใช้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และเป็นเสมือนแรงใจให้น้องๆ เยาวชนที่ได้รับมอบทุนจากอีซูซุ ได้ขับเคลื่อนสิ่งดีๆ สู่สังคมในโอกาสต่อๆ ไปอีกด้วย”

เพื่อเป็นการสานต่อปณิธานแห่งการ “เคียงคู่สังคมไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 มูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้ทำการคัดเลือกเยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 694 คน เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2555 นี้ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,950,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือก นำทุนการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งเป็นอีกหนึ่งรางวัลจากภาคเอกชน ที่พร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกสังคมไทย

ยิ่งไปกว่านั้น มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ยังเล็งเห็นถึงการจัดสรรทุนการศึกษาให้มีความครอบคลุมในหลายๆ ภาคส่วนของสังคมไทย จึงได้อนุมัติงบประมาณพิเศษจำนวน 1,900,000 บาท เป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนจากสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศีกษาธิการ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นการเพิ่มเติม ตลอดจนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงการและขยายขอบเขตการช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved