» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีเปิดงาน “วัฒนธรรมสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
TNN : Technologymedia News 9/10/2012


ด้วย บริษัท โอเค แมส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีเปิดงาน “วัฒนธรรมสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมเขียว เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อุตสาหกรรม สีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และการบรรยายเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร”, “หลักการสำคัญของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000)” และ “หลักเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และภาคเอกชน การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวพิธีเปิดงาน “วัฒนธรรมสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ (ถนนรัชดาภิเษก)

กำหนดการสัมมนาและเปิดงาน “วัฒนธรรมสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

09.00 – 09.10 น. เปิดตัวพิธีกรอรอุมา เกษตรพืชผล
-ชี้แจงกำหนดการ

09.10 – 09.15 น. รับชมวีดีทัศน์เปิดงาน“วัฒนธรรมสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

09.15 – 09.30 น. พิธีเปิดงาน“วัฒนธรรมสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

- กล่าวรายงานการสัมมนา โดยวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

09.30 – 09.45 น. -กล่าวเปิดการสัมมนา โดยหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

09.45 – 10.00 น. ประธานในพิธีทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ (Gimmick)
-ถ่ายภาพร่วมกัน

10.00 – 10.30 น. ปาฐกถาเรื่อง “วัฒนธรรมสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร” โดย ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “หลักการสำคัญของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO ๒๖๐๐๐)” โดย ผู้แทนจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.45 น. บรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๔” โดย ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

15.45 – 16.30 น. ตอบข้อซักถาม

16.30 น. เสร็จสิ้นการสัมมนา

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved