» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ปตท. รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
TNN : Technologymedia News 9/10/2012


รับมอบโดย กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่มีความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารจัดการ และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2011 โดย ปตท.ได้รับรางวัลประเภท ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) รวมถึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการเสนอชื่อเข้าชิงอีก 3 ประเภทรางวัลคือ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Excellence)

ดร.ไพรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2011 ที่ ปตท. ได้รับในครั้งนี้สะท้อนถึงความสามารถในด้านการบริหารจัดการของผู้นำองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลประกอบการและการบริหารทางการเงินที่เข้มแข็ง รวมถึงความสามารถในการระดมทุน และการได้รับการยอมรับจากนักลงทุนและสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ปตท. ยังมีความโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างสมดุลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารงานของ ปตท. ที่จะเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

โครงการรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มีการดำเนินการวางแผนและสำรวจโดย บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไวส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของประเทศไทย โดยได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ที่มีรายได้สูงสุดจำนวน 1,000 แห่งระดับแนวหน้าของประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ อาทิ อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารสมาคม/องค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้การได้รับการปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปีนี้โครงการฯ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ซึ่ง ปตท. ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved