» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ “เยาวชนอาเซียนร่วมใจ ก้าวไปเป็นหนึ่งเดียว”
TNN : Technologymedia News 9/18/2012


งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ “เยาวชนอาเซียนร่วมใจ ก้าวไปเป็นหนึ่งเดียว”

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐น.
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม (ฮอล ๙ ชั้น ๒) อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ “เยาวชนอาเซียนร่วมใจ ก้าวไปเป็นหนึ่งเดียว” ยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติปี ๒๕๕๕ จัดขึ้น ภายใต้ชื่องาน “เยาวชนอาเซียนร่วมใจก้าวไปเป็นหนึ่งเดียว” การจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงผลงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของแต่ละพื้นที่ จากสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศองค์กรเอกชน กลุ่มเยาวชน เนื่องจากในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Youth Day Meeting and ASEAN youth Day Awards และ TAYO ASEAN Awards เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ของเยาวชนอาเซียน และพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องเยาวชนและองค์กรอาเซียนที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งเยาวชนและองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้มาร่วมกันจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการยื่นข้อเสนอด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นฉันทามติจากงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ต่อนายกรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรับมอบ และยังมีในส่วนของบูธนิทรรศการ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศต่าง ๆ การแสดงผลงานที่ภาคภูมิใจของเยาวชนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ บูธการแสดงศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค จากสภาเด็กและเยาวชนอาทิ ภาคเหนือการแสดง "เกริกก้อง กำปนาถ เพลี”(กองสะบัดชัย) ภาคกลาง การแสดง “อีแซวสภาเด็กและเยาวชน” การแสดง “แซววาที เด็กไทยสู่อาเซียน” จากกลุ่มเยาวชน NGO และการแสดงมินิคอนเสิร์ตดาราศิลปิน เป็นต้น

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved