» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สสวท.เสนอผลวิจัยผลิตครูคณิตศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ TEDS-M เร่งไทยสร้างครูเก่ง
TNN : Technologymedia News 9/18/2012


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้เข้าร่วมวิจัยกับสมาคม IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) เพื่อประเมินความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรผลิตครู ตามโครงการ TEDS-M (Teacher Educational Development Study-Mathematics) โดยมี 17 ประเทศที่เข้าร่วมวิจัย ได้แก่ บอสวานา แคนาดา ชิลี จีน-ไทเป จอร์เจีย เยอรมนี มาเลเซีย นอร์เวย์ โอมาน ฟิสิปปินส์ โปแลนด์ รัสเซีย สิงคโปร์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ ไทย และสหรัฐอเมริกา

การวิจัยในประเทศไทยได้เก็บข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2551 จากนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ของหลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร ป.บัณฑิต จำนวน 1,312 คน ในมหาวิทยาลัย 45 แห่งที่ผลิตครูคณิตศาสตร์

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า หลักสูตรผลิตครูคณิตศาสตร์ของประเทศที่เข้าร่วมวิจัย แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 1) หลักสูตรผลิตครูเพื่อสอนคณิตศาสตร์ได้ทุกชั้น เช่น หลักสูตรผลิตครูของประเทศไทย และ 2) หลักสูตรผลิตครูเพื่อสอนคณิตศาสตร์เฉพาะระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา เช่น หลักสูตรผลิตครูของจีน-ไทเป ซึ่งนักศึกษาของ จีน-ไทเป มีคะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้านสูงเป็นอันดับหนึ่งทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ผลการประเมินของประเทศไทยพบว่า 1) ในระดับประถมศึกษา นักศึกษาของหลักสูตรผลิตครูมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์และความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ 2) ในระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาของหลักสูตรผลิตครูมีคะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้านต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ 3) นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้านสูงกว่านักศึกษาหลักสูตร 5 ปี ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4) ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษามีผลโดยตรงต่อคะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้าน

จากผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า ควรใช้หลักสูตรป.บัณฑิตในการผลิตครูคณิตศาสตร์โดยให้นักศึกษาเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 4 ปีและเรียนวิชาการสอนคณิตศาสตร์อีก 1 ปี นอกจากนี้ควรใช้หลักสูตรผลิตครูเพื่อสอนคณิตศาสตร์ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมครูให้เชี่ยวชาญทั้งด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนของแต่ละระดับ และควรใช้ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีเข้าเรียนในหลักสูตรผลิตครู

ผลการประเมิน TEDS-M สูงสุดสามอันดับแรก และของประเทศไทย (เทียบกับค่าเฉลี่ยนานาชาติที่ 500 คะแนน)

ระดับ

คะแนนเฉลี่ยความรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ประถมศึกษา

จีน-ไทเป

623

สิงคโปร์

604

โปแลนด์

614

จีน-ไทเป

592

สิงคโปร์

600

โปแลนด์

575

ไทย

 

528

 

ไทย

506

มัธยมศึกษา

จีน-ไทเป

667

จีน-ไทเป

649

รัสเซีย

594

เยอรมนี

586

สิงคโปร์

587

รัสเซีย

566

ไทย

478

ไทย

476

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved