» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สหภาพยุโรปสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สีเขียวในประเทศไทย
TNN : Technologymedia News 10/8/2012


กระทรวงอุตสาหกรรม และสหภาพยุโรป เปิดตัวโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้หลักการจัดการทรัพยากรการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการฯ ตั้งเป้าฝึกอบรมและปฏิบัติในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย จำนวน 500 แห่ง เมื่อโครงการฯ สิ้นสุดลงในเดือนมกราคม 2558

โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเกือบ 1.6 ล้านยูโร (ราว 60 ล้านบาท) ส่วนใหญ่จากสหภาพยุโรป โดยองค์กรอื่นๆ ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และดำเนินโครงการฯ ได้แก่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และศูนย์เพื่อการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างแผนงานสหประชาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (UNEP) และสถาบัน Wuppertal ของประเทศเยอรมนี

วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียวสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นฐานการผลิตสีเขียวที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย ในปี 2557 ซึ่งเราต้องส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จะร่วมกับโครงการฯ ในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Mark) โดยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างน้อย 250 แห่งจาก 500 แห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตจะลดลง”

มร. แอททีล่า ยีไตร รองหัวหน้าคณะผู้แทน สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว อยู่ภายใต้โปรแกรมหลัก SWITCH-Asia ที่สหภาพยุโรปกำลังร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียรวม 19 ประเทศเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โครงการจะดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะสนับสนุนการปฏิบัติของเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต โดยเน้นการจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการการผลิตที่สะอาดและยั่งยืนแก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประมาณ 500 ราย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดทำบทเรียนความสำเร็จของโครงการฯ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คาดว่าโครงการฯ จะสามารถช่วยปรับปรุงการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่เข้าร่วมได้ร้อยละ 10 อันจะนำมาซึ่งโอกาสในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558”

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved