» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2555
TNN : Technologymedia News 10/19/2012


โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2555

สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการด้านการคุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมความรู้ การสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างรากฐานความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติในอนาคต ในการเคารพสิทธิและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ซึ่งที่ผ่านมากรมฯได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนายุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้เยาวชนสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับในสถานศึกษา หรือชุมชนของตนได้อย่างเหมาะสม โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำกัดเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชน พร้อมด้วยครูที่อยู่ในสถานศึกษาในส่วนภูมิภาคได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออก และการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม จึงมอบหมายให้สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น เพื่อขยายเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ทั่วถึงในทุกระดับโดยเฉพาะด้านการศึกษาหรับเด็กและเยาวชน อันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ในการจัดค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้นำเยาวชนและคณาจารย์จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน (ครู 20 คน นักเรียน 180 คน) จาก 20 โรงเรียน ในส่วนภูมิภาคมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2555 เป็นระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved