» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ม.อ. วิทยาเขตปัตตานีติวเข้มชุมชนอ่าวปัตตานี สร้างเครือข่ายชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
TNN : Technologymedia News 10/24/2012


ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี ผนึกองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่อ่าวปัตตานี ทำโครงการ การพัฒนาศักยภาพกลไกและเครือข่ายทางสังคมเพื่อการจัดการสาธารณภัย กรณีศึกษาอ่าวปัตตานี มุ่งเน้นให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับภัยพิบัติ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี (Mr. Somporn Chuai-aree, Department of Mathematics and Computer Science Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus) เปิดเผยว่า นักวิชาการจาก ม.อ.ปัตตานี ได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีจำนวน 16 ชุมชน ดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพกลไกและเครือข่ายทางสังคมเพื่อการจัดการสาธารณภัย กรณีศึกษาอ่าวปัตตานี” หรือ PattaniBay Watch-PBWatch โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติที่ได้จัดทำขึ้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนติดตั้งกลไกเชิงระบบที่เกิดจากศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของชุมชนได้เตรียมพร้อมในการตั้งรับกับภัยพิบัติต่างๆ ในอนาคต และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ การฟื้นฟู การป้องกัน เช่น การปลูกป่าชายเลนเพื่อลดความแรงของคลื่น รวมถึงการสร้างจิตสำนึกเพื่อชุมชน และการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสารและการประเมินสถานการณ์ ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับนักวิชาการได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยที่ผ่านมาได้มีการอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องเทคโนโลยีให้แก่ชาวบ้านในชุมชนไปแล้วกว่า 400 คน นอกจากนี้ ยังได้นำองค์ความรู้งานวิจัยเกี่ยวกับการจำลองแบบ การแสดงภาพเหมือนจริง ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยเป็นบูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ มาใช้เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติ

“หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติในปี 2553 ที่สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและบ้านเรือนจำนวนมาก รอบอ่าวปัตตานี เราจึงคิดริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชาวบ้านในชุมชนกับการรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยนำเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาใช้อบรมและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มาปรับกระบวนการนำเสนอให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยมีการจัดทำแบบจำลองตัวอย่างของพื้นที่แบบง่ายๆ มาให้เห็น เช่น น้ำท่วมจะไหลมาจากทางไหนและมีสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างไรบ้าง เพื่อให้ชาวบ้านมองเห็นปัญหาของส่วนรวมที่ต้องแก้ไขร่วมกัน มากกว่าการซื้อกระสอบทรายกั้นน้ำเข้าบ้านที่ทำให้น้ำท่วมรุนแรงและยาวนานขึ้น” ดร.สมพร กล่าว

นักวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี กล่าวอีกว่า สำหรับในช่วงฤดูฝนที่จะเริ่มในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ ทาง ม.อ.ได้ติดตั้งสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติจำนวน 7 สถานี ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเก็บข้อมูลและประมวลผล และจัดให้แต่ละชุมชนได้นำเสนอแผนรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเป็นการช่วยฝึกให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิดแผนจัดการชุมชนของตนเอง เพื่อลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นจริง

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved