» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

โซล่าเพาเวอร์ (โคราช 1) ในเครือ SPCG รับรางวัล THAILAND ENERGY AWARDS 2012
TNN : Technologymedia News 10/26/2012


วันดี กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) “SPCG” และ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโซล่าเพาเวอร์ (โคราช 1 ) จำกัด เข้ารับมอบรางวัลดีเด่นจากการประกวด THAILAND ENERGY AWARDS 2012 ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จาก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง Synergy Hall ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ENCO)

จากการที่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด (KR1) ในเครือ บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) “SPCG” ได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะรางวัลดีเด่นประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่ง (On-Grid) ในการประกวด Thailand Energy Awards 2012 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้คอนเซ็พท์ “สุดยอดรางวัล ด้านพลังงานไทยระดับสากล” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมผลักดันให้มีการปฏิรูปแบบการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนที่สะอาดและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนและช่วยลดวิกฤตการณ์โลกร้อนควบคู่กัน ตลอดจนเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน อีกทั้งถือเป็นตัวอย่างที่ดี ในด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง Synergy Hall ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ENCO) วันดี กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) “SPCG” และ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโซล่าเพาเวอร์ (โคราช 1 ) จำกัด พร้อมด้วย Ms. Helen Han, Investment Officer, International Finance Corporation World Bank Group, พงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด , ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และนพเดช กรรณสูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล THAILAND ENERGY AWARDS 2012 จาก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งการจัดงานในปี 2555 นี้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึงปีที่ 13 มีผู้คว้ารางวัลรวม 56 รางวัล จากผู้ส่งผลงานสูงถึง 248 โครงการ

โครงการโซล่าฟาร์มทุกแห่งของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ในเครือ บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้ปรัชญาของบริษัทคือ Best Value - Best Design - Best Output มีการเลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์คุณภาพสูง Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำจากสารซิลิกอนปราศจากสารแคดเมียม เทลลูไลด์ อันเป็นพิษต่อมลภาวะ มีการเคลือบ Anti-Reflection Coating เพื่อลดคุณสมบัติการสะท้อนแสง มีการเสื่อมสภาพ (Degradation) ตลอดอายุการใช้งานต่ำ ทั้งยังเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ลงทุนสร้างโซล่าฟาร์ม เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ อันเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ มีความมั่นคงยั่งยืน รวมถึงมีส่วนร่วมในการช่วยลดวิกฤตการณ์โลกร้อน หรือ สภาวะเรือนกระจกด้วยการเข้าร่วมในโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) สามารถขายคาร์บอนเครดิตได้เป็นจำนวนกว่า 5,000 หน่วยต่อปีอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังช่วยสังคมในด้านการสร้างงานให้คนในชนบท ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศอีกด้วย

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved