» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กทม.เปิดตัวการ์ตูนและภาพยนตร์สั้นรณรงค์หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
TNN : Technologymedia News 11/7/2012


กทม. ร่วมกับ นิด้า และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เดินหน้ารณรงค์โครงการกรุงเทพเมืองสีขาว “หลักสูตรโตไปไม่โกง” ผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่นและภาพยนตร์สั้น ปลุกกระแส ระดมสร้างจิตสำนึกเยาวชนไทย

ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นและภาพยนตร์สั้น เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และฉายตามโรงภาพยนตร์กว่า 90 รอบ ในโครงการกรุงเทพเมืองสีขาว “หลักสูตรโตไปไม่โกง” เพื่อปลุกระดมให้น้องๆ เยาวชน นักเรียนสังกัด กทม. รวมทั้งสังคมไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ณ อินฟินิซิตี้ฮอล์ พารากอนซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ดำเนินการโครงการ โรงเรียนสีขาว (Anti – Corruption) “หลักสูตรโตไปไม่โกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการปลุกกระแส และปลูกฝังค่านิยม (Value Based Approach) เรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านทางการจัดการเรียนการสอน “หลักสูตรโตไปไม่โกง” โดยเนื้อหาของหลักสูตรเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ออกแบบมาเพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่เกี่ยวข้องการโกงในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังผลิตคู่มือครูตลอดจนสื่อการเรียนการสอนนำร่องในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 280 โรงเรียน และในปี พ.ศ.2554 ถือเป็นปีที่สองของการดำเนินงานในโครงการ เพื่อเป็นการขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่และขยายขอบเขตของเนื้อหาหลักสูตรจนถึงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาของหลักสูตรและคำจำกัดความว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity) การมีจิตสาธารณะ (Greater Good and Public Spirit) ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice ) กระทำอย่างรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) เป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation) ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากสังคมในวงกว้างกรุงเทพมหานครจึงต้องการขยายผลในโครงการโรงเรียนสีขาว ( Anti – Corruption ) “หลักสูตรโตไปไม่โกง” จากระดับโรงเรียนสู่สังคม เพื่อปลุกกระแสและปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย ผลิตสื่อที่มีความน่าสนใจ จดจำได้และสามารถบอกต่อหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับทราบและเข้าใจ ที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดคุณสมบัติที่พึงประสงค์ให้กับเด็กและเยาวชน โดยร่วมมือกับบริษัทสองยักษ์ใหญ่ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ คือ บริษัท บี บอยด์ ซีจี จำกัด โดยการบริหารของ ชีวิน (บอย) โกสิยพงษ์ ผลิตภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น มีเนื้อหาสอดคล้องตรงกับคุณธรรม 5 ประการ ผ่านตัวละครซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์จากเรื่อง Papa Panda ความยาว 45 นาที จำนวน 1 เรื่อง โดยใช้เทคนิค CGI จัดฉายในโรงภาพยนตร์ ให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้ารับชม จำนวน 90 รอบ โดยจัดฉายวันละ 3 รอบ รวมจำนวนกว่า 27,000 ที่นั่ง เพื่อให้เด็กสามารถรับชมได้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน สอดแทรก ความคิดและเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผลิตภาพยนตร์สั้น 15 เรื่อง จาก 15 ผู้กำกับฝีมือยอดเยี่ยมของ GTH ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตภาพยนตร์ของประเทศไทย โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี (Free TV) และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซ้ำในรูปแบบ การ Rerun ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงช่วยประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น และภาพยนตร์หนังสั้นในโครงการกรุงเทพเมืองสีขาว “หลักสูตรโตไปไม่โกง” ให้พี่น้องประชาชนทั่วไป ข้าราชการครู น้องๆ นิสิตนักศึกษา เยาวชน นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบกิจกรรมโครงการที่ดีๆและมีประโยชน์ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดทำขึ้นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นสิ่งเร้าที่สามารถปลุกกระแสให้ทุกคน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ครบตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ประการ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและเป็นจิตสำนึกค่านิยมที่ปฏิบัติกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved