» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วธ. เปิดตัวหนังสั้น “๙ ตามรอยบ้านของพระราชา”
TNN : Technologymedia News 11/8/2012


กระทรวงวัฒนธรรม โดย สมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวภาพยนตร์สั้น “๙ ตามรอยบ้านของพระราชา” ๙ เรื่องราวแห่งวิถีบันดาลใจในรอยทางพอเพียงของพระราชา ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างจากผลงานเขียนของเยาวชนนักเขียนที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนมาแล้วมากมาย และกำลังจะถูกแปรจากตัวหนังสือสู่แผ่นฟิล์ม สะท้อนแรงบันดาลใจจาก ‘สามัญชน’ ที่ยึดวิถีชีวิตตามแนว ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ในพื้นที่ชายแดนใต้ ผ่านความร่วมมือร่วมใจจากผู้คนมากมายที่ล้วนมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น สมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ด้วยผลสืบเนื่องจากการดำเนินโครงการ ต้นแบบการสร้างเครือข่ายนักเขียนเรื่องราวท้องถิ่นสู่สาธารณะ เริ่มต้นนำร่องในพื้นที่ ‘นราธิวาส’ ภายใต้ชื่อ “ตามรอย...บ้านของพระราชา” กระทั่งได้ผลสัมฤทธิ์เป็นหนังสือขนาดความหนา ๔๐๔ หน้า บรรจุไว้ด้วยเรื่องราวแห่งความประทับใจเกี่ยวกับ ‘สามัญชน’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจและกำลังใจจากการ ตามรอย...พระราชา เป็นหนังสือสารคดีแห่งวิถีบันดาลใจ ในรอยทางพอเพียงของพระราชา ผ่านสายตาเยาวชนนักเขียนชายแดนใต้

“ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายผลเชิงศิลปะและการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น จาก ‘ตัวหนังสือ’ สู่ ‘ภาพยนตร์สั้น’ กระทรวงวัฒนธรรม จึงเห็นว่า จากเนื้อหาทั้งหมดที่ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือ “ตามรอย...บ้านของพระราชา” น่าจะถูกคัดสรรเพื่อนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นจำนวน ๙ เรื่อง ๑๕ ตอน โดยมีผู้กำกับภาพยนตร์สั้นมืออาชีพเข้ามาดูแลการผลิตร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งคนเขียนบท คนทำดนตรีประกอบ ฯลฯ และใช้พื้นที่จริงในการถ่ายทำ บุคคลจริง ประกอบกับนักแสดงมืออาชีพ และนักแสดงสมทบ ภาพยนตร์สั้นทั้งหมดถ่ายทำด้วยระบบ Full HD ทำให้ได้คุณภาพสูง พร้อมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ได้ทันที”

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการสร้างภาพยนตร์สั้น ‘๙ ตามรอยบ้านของพระราชา’ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ ‘บ้านของพระราชา’ ผ่านทางภาพยนตร์สั้น สะท้อนพระราชกรณียกิจสำคัญในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับร้อยโครงการ ก่อประโยชน์แก่ราษฎรจำนวนมาก ซึ่งถูกบันทึกเป็นงานเขียนสารคดีโดยเยาวชนนักเขียนชายแดนใต้ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป เข้าใจวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ของบ้านเกิดหรือชุมชนตัวเอง รวมถึงคนไทยมุสลิมพื้นที่ต่างๆ และเป็นตัวกลางสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อสังคมวงกว้าง ให้ผู้คนเข้าใจ วิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่ชายแดนใต้ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น และสนับสนุนให้เยาวชนเกิดสำนึกและภาคภูมิใจในถิ่นเกิด ก่อเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนต่างศาสนาและต่างถิ่น กระตุ้นให้เยาวชนหันมาให้ความสนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งเชิงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินรอยตาม “บ้านของพระราชา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและก่อให้เกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน

ธรรมรักษ์ กมุทมาโนชญ์ ผู้กำกับฯ ภาพยนตร์ กล่าวว่า ตนเองเกิดและเติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางซึ่งมีสถานะเป็นเพียงประชาชนชาวไทยธรรมดาคนหนึ่ง ตอนที่ยังเป็นเด็ก สิ่งหนึ่งที่พ่อได้สอนและย้ำเตือนอยู่เสมอ นั่นคือ ความกตัญญูรู้คุณต่อชาติและผืนแผ่นดินเกิด ทุกๆ ครั้งที่พ่อพร่ำสอน พ่อจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงให้ได้รับฟังอยู่เสมอๆ จากวันนั้นจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกมากมายไม่รู้จบเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง ซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน

“ภาพยนตร์สั้น ‘๙ ตามรอยบ้านของพระราชา’ จึงตั้งใจนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจของในหลวง ผ่านเรื่องราวและเหตุการณ์จริง จากวิถีชีวิตจริงของประชาชนคนธรรมดา ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจทั้งทางตรงและทางอ้อมจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงงานอย่างหนัก เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรของพระองค์ จนทุกวันนี้ยังมีผู้คนอีกมากมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงมุ่งมั่น ก้าวตามรอย เท้าและแนวทางของพระองค์ท่าน โดยหวังว่าสักวันหนึ่ง ผืนแผ่นดินที่ห่างไกลปลายด้ามขวานแห่งนี้ จะกลับมาร่มเย็นและสงบสุขอ อีกครั้ง สมดังที่เคยเรียกขานว่า “บ้านของพระราชา” นั่นเอง”

ทั้งนี้ ธรรมรักษ์ย้ำว่า บนพื้นฐานของความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา เชื่อมโยงสู่วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่งดงามและมีอัตลักษณ์ งานภาพยนตร์สั้น “๙ ตามรอยบ้านของพระราชา” จึงนับเป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะตั้งใจทำหน้าที่ในฐานะของผู้กำกับฯ ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ดีที่สุด ร่วมกับทีมงานทั้งหมดที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้อย่างเต็มกำลัง เช่น จรูญพร ปรปักษ์ประลัย คนเขียนบท ภยัต ภูวิชัย ผู้แต่งดนตรีและบทเพลงประกอบ ฯลฯ รวมถึงดารานักแสดงทุกคน

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved