» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”
TNN : Technologymedia News 11/23/2012


ด้วย บริษัท โอเค แมส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีมอบรางวัล การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ สะท้อนสังคมไทยในปัจจุบันในมุมมองของเยาวชน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปลูกฝังความรู้สึกที่ดีของเยาวชนไทย รวมทั้งเป็นการเชื่อมต่อองค์ความรู้ให้กับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาประเทศไปในแนวทางที่ต้องการและใฝ่ฝันต่อไป โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการประกวด และพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวด วาดภาพในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน” ทั้ง ๕ ประเภท ได้แก่ ๑. ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๑ – ประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๓, ๒.ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ – ประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๖, ๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ ๑ – ชั้นปีที่ ๓, ๔.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๔ – ชั้นปีที่ ๖ และปวช., และ ๕.ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีและปวส.) ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พงษ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีมอบรางวัล การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน” ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved