» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

บีโอไอเปิดศูนย์ข้อมูลหนุนธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศ ชูจุดเด่นให้ข้อมูลด้านการลงทุนและให้คำปรึกษาเชิงลึก
TNN : Technologymedia News 12/13/2012


รัฐมนตรีอุตสาหกรรมแนะผู้ประกอบการไทยรับโอกาสตลาดเออีซี เร่งปรับตัวเข้าสู่การแข่งขัน ชี้นักธุรกิจหาพันธมิตรเข้าไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านช่วยลดความเสี่ยง ด้านบีโอไอ เปิดตัวศูนย์ข้อมูลหนุนธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างเป็นทางการ พร้อมให้ข้อมูลลงทุนครบวงจรหนุนผู้ประกอบการไทยก่อนไปลงทุนต่างประเทศ

ประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงานสัมมนา “รุกหรือรับ โอกาสสำหรับธุรกิจไทยในอาเซียน” และการเปิดตัวศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปลายปี 2558 เป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่การเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือ และการสร้างมาตรฐานสินค้าร่วมกันของกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกัน 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก (จีดีพีโลก)

โดยผู้ประกอบการไทยสามารถใช้โอกาสนี้สร้างการเชื่อมโยง และจัดหาวัตถุดิบอุตสาหกรรมเพื่อรองรับภาคการผลิตของไทยที่มีศักยภาพให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพของไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเสรี ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดที่ไม่ใหญ่มาก สามารถสร้างเครือข่าย พันธมิตร หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนระยะเริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นไปพร้อมกันด้วย โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจถึงศักยภาพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง การเร่งเสริมสร้างองค์ความรู้ในแต่ละตลาดในอาเซียน รวมถึงการเร่งฝึกฝนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยสนับสนุนให้การทำธุรกิจเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น

“ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่เออีซี ทั้งในด้านของหาคำตอบด้วยตนเอง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ เตรียมพร้อมให้บริการดังกล่าว ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบให้ บีโอไอ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ขึ้น ซึ่งจะเป็นหน่วยงานสำหรับช่วยผู้ประกอบการด้วยข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ ต้นทุนในการทำธุรกิจในประเทศอาเซียน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มีที่ปรึกษาการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น” ประเสริฐ กล่าว

อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ กล่าวว่า ที่ผ่านมา บีโอไอได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างโอกาสและส่งเสริมนักลงทุนไทยให้มีศักยภาพในการขยายธุรกิจของตนเองไปยังต่างประเทศมากขึ้น และพบว่านักลงทุนไทยยังขาดข้อมูลเชิงลึกของประเทศเป้าหมาย ที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุน รวมทั้งสามารถเข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ

บีโอไอจึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกและเป็นปัจจุบัน รวมถึงโอกาสและช่องทางการลงทุนในประเทศเป้าหมาย และการให้บริการคำปรึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจไทยที่มีความสนใจขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ

โดยสำนักงานของศูนย์ข้อมูลจะตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคารบีโอไอ ถนนวิภาวดีรังสิต เปิดให้บริการทั้งด้านข้อมูล และบริการคลินิกการลงทุน ซึ่งการให้บริการด้านข้อมูลจะครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศเป้าหมาย ตลอดจนอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ และลู่ทางการลงทุนพร้อมรายละเอียด อาทิ ต้นทุนในการทำธุรกิจ และขั้นตอนการทำธุรกิจในประเทศเป้าหมาย

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลยังจะติดตามและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กฎหมาย สังคม และด้านอื่นๆ ในกลุ่มประเทศดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งจะรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เปิดดำเนินการอยู่ในประเทศเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าสู่ตลาดและการหาความร่วมมือทางธุรกิจ

อุดม กล่าวด้วยว่า ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ยังเปิดให้บริการด้านคลินิกการลงทุน โดยจะจัดผู้เชี่ยวชาญรายประเทศผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานั่งประจำที่ศูนย์เพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึกและให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 0 2553 8111 ต่อ 6177 หรือ 6285

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved