» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

การประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s
TNN : Technologymedia News 12/13/2012


จุฬารัตน์ สุธีธรผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Standard & Poor’s (S&P’s) ว่า บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือS&P’sได้ยืนยันระดับอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้นสกุลเงินต่างประเทศ (Long-term / Short-term Foreign Currency Rating) ที่ระดับ BBB+/A-2 และระดับอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้นสกุลเงินบาท (Long - term/Short - term Local Currency Rating) ที่ระดับ A-/A-2และได้ยืนยันแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) นอกจากนี้ยังยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยบน ASEAN Regional Scale ระยะยาวที่axAA และระยะสั้นที่ axA-1 ตามลำดับ ดังสรุปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย S&P’s ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2555

อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยS&P’s

สถานะ

Outlook

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศของรัฐบาล
ระยะยาว (Long-term Foreign Currency Rating)

BBB+

Stable

ระยะสั้น (Short-term Foreign Currency Rating)

A-2

-

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินบาทของรัฐบาล
ระยะยาว (Long - term Local Currency Rating) ระยะสั้น(Short - term Local Currency Rating)

A-

A-2

Stable

-

อันดับความน่าเชื่อถือตามASEAN Regional Scale

axAA

axA-1

หลักการและเหตุผล
สถานะดุลต่างประเทศสุทธิที่เหมาะสม ภาระหนี้สุทธิของรัฐบาลที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำและความน่าเชื่อถือของนโยบายการเงินเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย จุดแข็งดังกล่าวช่วยสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจที่มีรายได้ต่ำและความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

โดย S&P’s ได้คาดการณ์การระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทย ณ สิ้นปี 2554 ว่าจะอยู่ที่ 190,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (คำนวณจากตัวเลขบัญชีดุลสะพัด 8 เดือน) ประเทศไทยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเล็กน้อยตั้งแต่ปี 2549 และ S&P’s คาดว่าแนวโน้มจะเป็นเช่นนี้อย่างน้อยที่สุดจนถึงปี 2558 ด้วยเหตุนี้ S&P’s คาดการณ์ว่าภาระหนี้ต่างประเทศสุทธิจะอยู่ที่ร้อยละ 14 ของรายรับดุลบัญชีเดินสะพัด ณสิ้นปี 2555 และคาดว่าสินทรัพย์สภาพคล่องต่างประเทศของรัฐบาลและภาคการเงินจะเป็น 2 เท่าของหนี้ต่างประเทศของประเทศ

ในทางเดียวกัน รัฐบาลกลางได้ดำเนินนโยบายสมดุลหรือขาดดุลเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ประเทศฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปี 2540 หลังจากหนี้รัฐบาลสุทธิได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอยู่ที่ร้อยละ 17 ของ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณ 2551หนี้รัฐบาลสุทธิได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 ของ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณ 2554 ซึ่ง S&P’s คาดว่า สัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่างพอประมาณจนถึงปี 2558 ภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลยังคงอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นกังวลที่ร้อยละ 5.5 ของรายได้

อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยที่แสดงโดยดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ต่ำกว่าร้อยละ 5.5 ต่อปีตั้งแต่ปี 2542 การเติบโตของสินเชื่อเป็นไปในทางเดียวกับการเติบโตของ GDP S&P’s จัดอันดับระบบธนาคารของประเทศไทยไว้ที่ระดับ 5 จาก 10 (รายละเอียดปรากฏตามการประเมินความเสี่ยงของอุตสาหกรรมธนาคารของประเทศไทย - Banking Industry Country Risk Assessment: Thailand วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (Per capita GDP) ของประเทศไทยที่ 5,350 เหรียญสหรัฐในปี 2555 เป็นข้อจำกัดของความน่าเชื่อถือของประเทศ โดยตัวชี้วัดทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุข และการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า

ความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลลบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้งซึ่งส่งผลให้การปฏิรูปโครงสร้างของประเทศมีความล่าช้า ขัดขวางการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และกดดันการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การประท้วงพรรคผู้นำรัฐบาลบนท้องถนนที่ผ่านมาทำให้เกิดการขัดขวางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางการเมืองดังกล่าวได้เริ่มลดลงตั้งแต่รัฐบาลใหม่เข้ามาเริ่มดำเนินงาน

แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ
แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพสะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดความไม่สมดุลระหว่างภาคต่างประเทศ การคลัง และการเงินของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจการเมืองของประเทศไทยจะยังคงอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพอย่างไรก็ดี S&P’sอาจปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยลงหากฐานะการคลังและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาล S&P’s เชื่อว่า โอกาสในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น หากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองลดลง ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่สถานะอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ

ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5505

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved