» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วว. ฉลองสถาปนา 50 ปี โชว์สุดยอดผลงานวิจัย พร้อมจัดสัมมนานานาชาติชีวมวล 4-6 ส.ค.นี้ที่เซ็นทรัลเวิร์ล
TNN : Technologymedia News 5/31/2013ผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าจากสารสกัดลองกอง


เครื่องสำอางชนิดใหม่จากสารสกัดฟักข้าว ภายใต้ชื่อ “BIO-GAC Skin Care”


กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักและใยอาหารชนิดเม็ดแคลอรี่ต่ำจากผักพื้นบ้าน

                ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เตรียมจัดงานฉลองครบรอบการสถาปนาอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี วว.” ในระหว่างวันที่ 4-6  สิงหาคม  2556 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
ภายในงานจะมีการสัมมนานานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานชีวมวล นิทรรศการผลงานวิจัยที่มีบทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ ในรูปแบบของการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จครบวงจร  การเปิดตัวพืชชนิดใหม่ของโลก  ผลงานวิจัยเด่นด้านต่างๆ เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พลังงานทดแทน  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการค้นพบพืชพันธุ์ใหม่  เป็นต้น รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยในราคาพิเศษด้วย             

                ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตลอดการดำเนินงานกว่า 50 ปี ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลาการทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตลอดระยะเวลา ที่ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนักวิจัยที่มีคุณประโยชน์เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และขยายโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้าถึงข้อมูลงานวิจัยเพื่อนำไปต่อยอดการประกอบธุรกิจและอาชีพที่เกี่ยวข้องมากมาย  นอกจากนี้แล้วยังจะเป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สร้างรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และในโอกาสครบรอบการสถาปนา 50 ปี ของทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้มีการเตรียมจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.56  ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  เช่น การสัมมนานานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานชีวมวลโดยจะมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน นิทรรศการผลงานวิจัยที่มีบทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ ในรูปแบบของการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จครบวงจร ให้ได้รับทราบผลงานวิจัยแต่ละผลงานอย่างทั่วถึงกัน

                ด้านยงวุฒิ เสาวพฤกษ์  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว.)  กล่าวว่า การฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ วว.แล้วภายในงานจะมีการสัมมนาวิชาการนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านพลัง งานชีวมวล  10th Biomass Asia Workshop “Biomass  Refinery   to  Community and  Industrial  Applications” ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2556 เนื้อหาการสัมมนานั้นจะมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากชีวมวลและของเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และเป็นเวทีการสัมมนาที่รวบรวมการนำเสนอผลงานวิชาการในกลุ่มชีวมวล โดยจะมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย และจะมีการนำผลงานวิจัยจาก ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และฝ่ายเทคโนโลยีอาหารของทางสถาบันที่ประสบผลสำเร็จในการต่อยอดบูรณาการงานวิจัยผักพื้นบ้าน  สารสกัดฟักข้าว และสารสกัดลองกอง เป็นผลิตรูปแบบใหม่ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 9 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดธุรกิจ  และช่วยลดการนำเข้าเวชภัณฑ์มาจำหน่าย

                โดยผลงานวิจัยใหม่  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ผักและใยอาหารชนิดเม็ดแคลอรีต่ำจากผักพื้นบ้าน  จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์  ภายใต้ชื่อ  “TISTR FiberLite” วิจัยและพัฒนาจาก ผักเชียงดา ผักแพว และผักขะแยง  ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านที่มีศักยภาพโดดเด่น คือ มีปริมาณใยอาหารสูง ทั้งชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ)  และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมบริโภคพืชพื้นบ้านและต้องการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติโดยเฉพาะประเภทใยอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรคท้องผูกและริดสีดวงทวาร นอกจากนี้ใยอาหารยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนได้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดใหม่จากสารสกัดฟักข้าว จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์  ภายใต้ชื่อ   “BIO-GAC Skin Care” โดยองค์ประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากสารสกัด ของผลฟักข้าว  ไม่มีสารซัลเฟตและพาราเบน ซึ่งเป็นเทรนด์ของเครื่องสำอางที่นิยมในยุโรปและเอเชีย ได้แก่  ผลิตภัณฑ์วิปโฟมล้างหน้า    ผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงผิวหน้าหลังการทำความสะอาด และ ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวใต้ดวงตาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดลองกอง  เป็นหนึ่งในความสำเร็จจากการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากลองกอง ที่เกิดปัญหาราคาตกต่ำเนื่องจากผลผลิตล้นตลาด  เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในรูปแบบเครื่องสำอางจำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ   “De LongKong” (เดอ-ลองกอง)”  ที่พัฒนาสูตรตำรับจากสารสกัดที่มีศักยภาพของเปลือกผลลองกอง ที่มีฤทธิ์ชีวภาพโดดเด่นคือ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอนุมูลอิสระชนิดที่มีอันตรายสูงต่อเซลล์ร่าง กาย  ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ ฤทธิ์ลดการอักเสบ และฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์เน้นสูตรตำรับที่ปราศจากสารซัลเฟตและพาราเบน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และไม่ใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสากลโดยสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง 9 ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาจะผลิตออกจำหน่ายเพื่อทดลองตลาดในราคาพิเศษ ภายในงานครั้งนี้ด้วย     
                   
                ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หัวหน้ากลุ่มวิจัย สถาบันสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว.) กล่าวว่า ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วว.) ทำให้ทีมผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการต่อยอดงานวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำ ที่มีการทำการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบในการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ทิ้งผลพลอยได้จากวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพผลงานเข้าสู่กลางน้ำ ที่มีการคิดค้นพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสม ประหยัด รวดเร็ว และได้มาตรฐาน ดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ครบทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ครบถ้วน และปลายน้ำ ทีมผู้วิจัยจะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทำการวิจัยได้สู่กระบวนการเชิงพาณิชย์และสังคม รวมทั้งทดลองตลาด เพื่อให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบธุรกิจ

               โดยนำผลิตภัณฑ์ทดลองจำหน่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ของนักวิจัยไทย ภายใต้มาตรฐานสากล รวมถึงการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   ผลิตภัณฑ์ยา  ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตการเกษตร อิฐบล็อกประสาน  ปุ๋ยอินทรีย์  เครื่องมือแพทย์  เทคโนโลยีวัสดุ  บรรจุภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักและใยอาหารชนิดเม็ดแคลอรี่ต่ำจากผักพื้นบ้านที่ทางสถาบันเพิ่งคิดค้นได้สำเร็จเมื่อเร็วนี้ ได้แก่ ผักแพว ผักขะแยง ผักเชียงดา ซึ่งมีปริมาณใยอาหารสูง มีประโยชน์สำหรับผู้เป็นโรคท้องผูก ริดสีดวงทวารหนัก กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดใหม่จากสารสกัดฟักข้าว ได้แก่ผลิตภัณฑ์วิปโฟมล้างหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าหลังการทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวใต้ดวงตา และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดลองกอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้า ผลิตฑ์โทนเนอร์สำหรับผิวหน้า และผลิตภัณฑ์มาสก์พอกหน้า เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตในประเทศ ช่วยลดการนำเข้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญรับประกันได้ว่าผู้บริโภคมีความปลอดภัยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของทางสถาบันฯ อย่างแน่นอน  
 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การจัดงานครบรอบสถาปนา 50 ปี และผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ วว. ติดต่อได้ที่  Call Center   โทร. 0-2577- 9300  หรือที่ โทร. 0-2577-9000 

 

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved