» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กนอ. ทุ่มทุนกว่า 972 ล้านบาทผุดนิคมฯ ไฮเทคแห่งที่ 2 รองรับนักลงทุนไทย-เทศ
TNN : Technologymedia News 6/7/2013               การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผุดนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งที่ 2 ของไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อาทิ ญี่ปุ่น จีน โดยความร่วมมือระหว่าง กนอ. และบริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี บนพื้นที่ประมาณ 1,066 ไร่ ด้วยงบประมาณลงทุนกว่า 972 ล้านบาท

                โดย กนอ. พิจารณาเห็นถึงความพร้อมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านกฎหมาย และด้านการเงิน มีระบบสาธารณูปโภคที่ครับครัน และมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร และคลังสินค้าหรือโรงงานให้เช่า การดำเนินการด้านกฎหมายเป็นไปตามข้อกำหนด และมีแหล่งเงินทุนที่สามารถพัฒนาโครงการต่อได้แน่นอน

                นอกจากนี้ ในการดำเนินงานโครงการ ได้นำแนวความคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาออกแบบประยุกต์ใช้ อาทิ การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดขยะที่เป็นระบบ และมีการกำหนดพื้นที่สีเขียวแนวกันชนโดยรอบพื้นที่กว้างกว่า 5 เมตร เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กนอ. และการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาการพัฒนาโครงการฯ แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

               วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ. เตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างความพร้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการลงทุนประกอบอุตสาหกรรมและรองรับการขยายการลงทุน ตลอดจนรองรับการขยายการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักลงทุนประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี โดยจะนำแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาเป็นกรอบในการออกแบบพัฒนาโครงการฯ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมไฮเทคแห่งใหม่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ เป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. และบริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้วและตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่โครงการประมาณ 1,066 ไร่ พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่

               ในการดำเนินงานโครงการ ได้นำแนวความคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาประยุกต์ใช้ อาทิ การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดขยะที่เป็นระบบ และมีการกำหนดพื้นที่สีเขียวแนวกันชนโดยรอบพื้นที่กว้างกว่า 5 เมตร เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กนอ. และการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการดังกล่าว ยังสอดรับกับนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย การเพิ่มพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมรองรับการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ อีกทั้ง จังหวัดปราจีนบุรี ยังเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) อีกด้วย โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการพัฒนาโครงการฯ ภายใน 2 ปี

               “ทั้งนี้ กนอ. มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จะสามารถดำเนินธุรกิจ และเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส่ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคาดหมายและความยุติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กร ผู้พัฒนา และผู้ประกอบการ จะต้องให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน” วิฑูรย์ กล่าวสรุปTags : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • กนอ. • นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค • ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ • นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved