» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

แม็ก บรูกส์ เอ็กซิบิชั่นส์ จัดงาน Exporail Southeast Asia | Thailand 2014 ครั้งแรกในไทย หนุนไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมเชื่อมโยงเครือข่ายรถไฟสู่อาเซียน
TNN : Technologymedia News 7/3/2013               ภายหลังจากที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังแถลงขอกู้เงินงบประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยกระทรวงคมนาคมจะเป็นผู้ได้รับงบประมาณดังกล่าวสูงสุด เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทุกด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีระบบรางให้ทันสมัย และเชื่อมโยงการคมนาคมจากไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้านให้ได้มากที่สุด เพื่อรับมือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2558 ดังนั้น บริษัท แม็ก บรูกส์ เอ็กซิบิชั่นส์ (ประเทศอังกฤษ) ผู้จัดแสดงสินค้านานาชาติ ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) จัดงาน Exporail Southeast Asia | Thailand 2014 เพื่อจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมเกี่ยวกับรถไฟ เพื่อพัฒนาระบบรางของประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางในอาเซียน เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

               มร.ไมเคิล วิลตัน ผู้อำนวยการงานแสดงสินค้า Exporail Southeast  Asia | Thailand 2014 กล่าวว่า  การจัดงาน Exporail Southeast  Asia | Thailand 2014 เป็นการจัดงานแสดงสินค้าทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ทางด้านระบบรางและรถไฟความเร็วสูง รวมถึงการให้บริการทางด้านการขนส่งทางรางโดยเฉพาะ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการจัดงานนี้ในหลายๆ ประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย เช่น งาน Railtex อังกฤษ, งาน Sifer ฝรั่งเศส, งาน Exporail รัสเซีย และงาน Exporail อินเดีย เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จในการจัดงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศที่กล่าวมานี้เน้นการเชื่อมต่อทางด้านคมนาคมระบบรางและรถไฟความเร็วสูง เพื่อสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ

               สำหรับงาน Exporail Southeast  Asia | Thailand 2014 เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบราง และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการศึกษาด้านการจัดงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนแผนงานในการปรับปรุงโครงสร้างและขยายเครือข่ายรถไฟของประเทศไทย นอกจากนี้ยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่บริษัทที่มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมการรถไฟ ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการลงทุนในส่วนของโครงการพัฒนารถไฟในแต่ละประเทศที่จะเชื่อมกับส่วนต่อขยายของรถไฟความเร็วสูงที่จะวิ่งจากประเทศจีน ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างความมั่นใจในการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของโลกในด้านระบบรางและการบริการ

งาน Exporail Southeast  Asia | Thailand 2014
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย รับการเปิด AEC        

               นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  หรือ  TCEB กล่าวว่า งาน Exporail Southeast  Asia | Thailand 2014 เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการคมนาคมระบบราง ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังจะรวมตัวเป็น Single Market มีความเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น  ทั้งนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี เป็นจุดศูนย์กลางในด้านการคมนาคมของภูมิภาค ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของการคมนาคมระบบรางเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาค จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งภายในประเทศแล้ว ยังจะช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างฐานเศรษฐกิจของไทยให้มีความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

               “TCEB ได้พัฒนางานด้านกลยุทธ์และส่งเสริมการตลาด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมตลาดต่างประเทศ และแคมเปญต่างๆ ของ TCEB เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้เข้าชมงาน และการประชาสัมพันธ์งานเครือข่ายและตัวแทนของ TCEB ในต่างประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดย TCEB คาดหวังว่างานดังกล่าวจะตอบสนองการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคได้เป็นอย่างดี และจะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยในระดับมหภาคด้วย” นพรัตน์ กล่าว

               ด้าน ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.) กล่าวว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีศักยภาพที่พร้อมจะเป็นตัวกลางเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางภายในประเทศในทุกๆ ภูมิภาค ตลอดจนเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการคมนาคมของไทยในการเป็นศูนย์กลางเพื่อติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ Fโดยที่งาน Exporail Southeast  Asia | Thailand 2014 เป็นงานที่รวบรวมสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบราง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีระบบรางในประเทศไทย ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้ศึกษาและเลือกผู้ที่จะให้คำแนะนำในการสร้างและให้บริการระบบราง เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศไทย อีกทั้งยังจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเติบโตด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย

               สำหรับงาน Exporail Southeast  Asia | Thailand 2014 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  ภายในงานจะเป็นการรวบรวมสินค้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรถไฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็น Hub ด้านการคมนาคมในภูมิภาคด้วย โดยในปีแรกนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีซัพพลายเออร์เข้าร่วมงานประมาณ 150 ราย ส่วนผู้เข้าชมงานจะได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบรางอย่างเต็มที่   สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.exporail-southeastasia.comTags : กระทรวงการคลัง • กระทรวงคมนาคม • แม็ก บรูกส์ เอ็กซิบิชั่นส์ • Exporail Southeast Asia | Thailand 2014 • มร.ไมเคิล วิลตัน • นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย • TCEB • ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล • รฟม.


  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved