» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” อัดฉีดเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาทพร้อมดูงานต่างประเทศ
TNN : Technologymedia News 7/18/2013

วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

                ธนาคารออมสินฉลองครบรอบ 100 ปีต่อเนื่อง จัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่  “ออมสิน  จากร้อยสู่เงินล้าน” เปิดโอกาสนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ ตั้งเงินรางวัลมูลค่ารวมสูงกว่า 3 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กันยายน พ.ศ.2556 เผยผู้เข้ารอบ 100 ทีมจะได้ร่วม Work Shop โดยผู้เชี่ยวชาญการวางแผนธุรกิจ และ 10 ทีมสุดท้าย พิเศษติวเข้มกับกูรูการตลาดชื่อดัง-พร้อมเดินทางดูงานต่างประเทศ
   

                วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ด้วยธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการออมตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บนพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ในปีแห่งการฉลองครบรอบ 100 ปีธนาคารออมสิน จึงได้มีแคมเปญต่างๆออกมาตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้าน CSR เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ อันจะเป็นการเชื่อมโยงกับโครงการ “กองทุนตั้งตัวได้” ของรัฐบาล ที่มุ่งสนับสนุนนักศึกษา และผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ให้มีรายได้หรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อย

                โดยล่าสุดธนาคารออมสิน ได้จัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ซึ่งมีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจส่งผลงานเข้ามาประกวด โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกรักการออม-พึงพาตนเอง รวมไปถึงการสร้างแนวทางอาชีพในอนาคต กำหนดเวลาเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมประกวดโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 และจะตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

                “ธนาคารออมสินเป็นธนาคารแรกที่เด็กไทยส่วนใหญ่เปิดบัญชีเงินฝากด้วย เมื่อโตเป็นวัยรุ่นจนเปลี่ยนบทบาทมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเข้าสู่วัยทำงาน ธนาคารออมสินยังคงพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง เป็นที่ปรึกษาที่ดีร่วมสร้างแนวทางอนาคตไปกับลูกค้า คือที่มาของวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน ที่มุ่งให้เกิดการคิดพึ่งพาตัวเอง รวมไปถึงแนวทางการคิดต่อยอดสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียน นิสิต นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ เนื่องจากเป็นโครงการดีและยังมีเงินรางวัลที่สูงมาก โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 1 ล้านบาท นอกจากนั้นยังจะได้รับโอกาสในการ Work Shop และ Coaching โดยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงานธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึงจะได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีมากๆ”  วรวิทย์ กล่าว 

                สำหรับรางวัลโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ มี 10 รางวัล+  รางวัล Popular Vote 1 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 500,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 200,000 บาท รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท   รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท สำหรับผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 แนวคิดธุรกิจ จะได้รับเงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท   ส่วนผู้ร่วมกิจกรรมโหวตเข้ามาจะได้รับรางวัลเป็น iPad Mini จำนวน 10 รางวัล  

                ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล  ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวถึงหลักเกณฑ์โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ว่า ทีมผู้เข้าประกวดจะมีจำนวนไม่เกินทีมละ 3 คน โดยต้องสมัครลงทะเบียนเข้ามาภายในวันที่ 19 กันยายน ส่วนในขั้นตอนการส่งผลงานจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่ออธิบายแนวคิดธุรกิจ ตัวสินค้าหรือบริการ ความโดดเด่น ไอเดียบรรเจิด กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแนวทางการเงินและงบประมาณการลงทุน พร้อมทั้งส่งคลิปแนะนำตัวและแนวคิดธุรกิจความยาวไม่เกิน 3 นาทีทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกได้ 100 ทีม จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรม Work Shop ซึ่งจะมีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในการทำธุรกิจเข้ามาให้ข้อมูลทางทฤษฎี พร้อมทั้งจะได้รับเงินสนับสนุนในเบื้องต้นทีมละ 5,000 บาท เพื่อนำแผนกลับไปปรับปรุง เมื่อส่งกลับมาคณะกรรมการจะคัดเลือกให้ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ที่จะได้เข้ามารับคำปรึกษา และ Coaching อย่างเข้มข้นจากกูรูธุรกิจและการตลาด เพื่อกลับไปปรับแนวทางธุรกิจครั้งสุดท้าย โดยจะนำคลิปทั้ง 10 ทีมไปเผยแพร่ใน Facebook เพื่อเปิดให้ลงคะแนนโหวตรางวัล Popular Vote ก่อนที่จะนำเสนอรอบชิงชนะเลิศ ภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

                 “สำหรับเกณฑ์ที่คณะกรรมการจะให้น้ำหนัก คือ กับความเป็นไปได้ในการนำแนวคิดไปปฏิบัติจริง ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ ว่ามีความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน การคำนึงถึงการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงคะแนนในการนำเสนอและตอบคำถามในรอบวันตัดสิน” ที่ปรึกษาโครงการ กล่าว

                สำหรับกลยุทธ์การดึงดูดความสนใจผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมหลายช่องทาง นอกจากการจัดส่งโปสเตอร์และแผ่นพับรายละเอียดข้อมูลโครงการไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จะมีทีมประชาสัมพันธ์ออกเดินสายไปยังมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ภูมิภาครวม 21 แห่ง รวมถึงย่านศูนย์กลางธุรกิจการค้าและการศึกษาที่สำคัญ ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ สยามสแควร์, สีลม-สาทร, อโศก-สุขุมวิท, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สะพานควาย, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว และเมเจอร์รัชโยธิน นอกจากนั้นยังมีช่องทางที่เรียกว่าแมวมองธุรกิจ โดยให้สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศแนะนำลูกค้าเข้ามาอีกด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีการจัดตั้งโทรศัพท์ระบบสายด่วน เพื่อให้คำปรึกษาและการตอบคำถามข้อมูลต่างๆ

                นอกจากนั้น ยังได้วางระบบประชาสัมพันธ์ โครงการทาง Social Media เพื่อให้ข้อมูลไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ทั้ง Facebook และการเผยแพร่ความเคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion หรือ โทรศัพท์ 092-249-9115-7Tags : ธนาคารออมสิน • 100 ปี • นักศึกษา • ประชาชน • วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี • แคมเปญ • CSR • ไอเดีย • iPad Mini • Facebook • ไลฟ์สไตล์ • สยามสแควร์  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved