» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

อีซูซุ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผลิตภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดใหม่ “Rhythm & Joy” สืบสานปรัชญาความพอเพียง
TNN : Technologymedia News 8/20/2013

                บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  ได้นำหลักแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง”ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยให้ยึดถือปฏิบัติมาจัดสร้างเป็นภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมความพอเพียงต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 7 โดยภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดใหม่ ใช้ชื่อว่า “Rhythm & Joy”  ที่สื่อถึง “ความพอเพียง” นั้นเป็นคำง่ายๆ ที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่ และนำไปสู่ “ความสุขที่ยั่งยืน” อย่างแท้จริง โดยจะเริ่มฉายในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกรอบ ทุกโรง ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และ เมกา ซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 - 31 ธันวาคม ศกนี้

                ปนัดดา เจณณวาสิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดกล่าวว่า  อีซูซุและเครือ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้จัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รวมเรื่อง “Rhythm & Joy” แล้วทั้งหมด 11 เรื่องติดต่อกันในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเสียงตอบรับดีมากทั้งจากลูกค้ารถอีซูซุที่มาดูภาพยนตร์ที่เครือเมเจอร์ หรือจากบุคคลทั่วไป เราจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่แนวคิด “พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้รู้จักอย่างกว้างขวางผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงบุคคลทุกเพศ ทุกวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                สำหรับภาพยนตร์ชุดใหม่ที่ใช้ชื่อชุดว่า “Rhythm & Joy” จะสะท้อนให้เห็นถึง “ความพอเพียง” ซึ่งเป็นคำง่ายๆ ที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น หากทุกคนพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่และเป็นอยู่ โดยไม่คิดช่วงชิงแก่งแย่ง ในทางกลับกันควรรู้จักการให้และแบ่งปันให้คนรอบข้าง สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างแท้จริง

                “เนื่องจาก “THE ISUZU SPIRIT” หรือ “วิถีอีซูซุ” - “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้  ช่วยให้สังคมพัฒนา” ซึ่งเป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มอีซูซุมาตลอด 56 ปี อีซูซุจึงเชื่อว่าการพัฒนาตามหลัก “พอเพียง” นั้น คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณซึ่งหมายถึงการทำอะไรที่พอเหมาะ พอควร สมดุลกับอัตภาพ ศักยภาพของตนเอง เป็นการสร้างความสุขที่ยั่งยืน”ปนัดดากล่าว

                นิธิ พัฒนภักดี  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด บริษัทในเครือ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป กล่าวว่า การจัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวมพลังคนไทยแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ตลอดจน ผลักดันและสร้างจิตสำนึกการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาความพอเพียง เพื่อสืบสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จะเป็น ผู้เผยแพร่ภาพยนตร์เรื่องนี้ ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกรอบ ทุกโรง ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้ง 6 แบรนด์ คือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และ เมกา ซีนีเพล็กซ์ ทุกรอบทุกโรงภาพยนตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556  ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถส่งผ่านเรื่องราวดีๆ เหล่านี้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อปลูกฝังค่านิยมปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นพลังหลักของสังคม”

                สำหรับรูปแบบการนำเสนอของภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ  ชุด “Rhythm & Joy”  ได้เลือกเพลง “เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม” ที่มีจังหวะสนุกสนาน  สะท้อนแง่คิดความพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับภาพความน่ารัก ความสดใสของเด็กๆ ที่คนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขา แต่เราพอใจที่จะอยู่แบบพอเพียงซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืน โดยทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยน่าอยู่ โดยบรรยากาศในงานเปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ  “ Rhythm & Joy” เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มใจของทุกคนที่ได้มีส่วนในการสืบสานแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่าน ซึ่งเริ่มด้วยการขับร้องเพลงประสานเสียง  "เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม”โดยคณะนักร้องเยาวชน G Vocal Studio นอกจากนี้ ยังมี สมาร์ท-กฤษฎา    พรเวโรจน์ และน้ำชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์ มาร่วมเป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องราวความพอเพียง ณ โรงภาพยนตร์อีนิกม่า พารากอนซีนีเพล็กซ์Tags : ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป • ความสุขที่ยั่งยืน • Rhythm & Joy • ความพอเพียง • ปนัดดา เจณณวาสิน • อีซูซุ • แก่งแย่ง • แบ่งปัน • ความสุข • นิธิ พัฒนภักดี

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved