» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อโครงการ ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” เป็นปีที่ 6 ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย”
TNN : Technologymedia News 9/6/2013

                จากซ้าย ยุคนธร วิเศษโกสิน  กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ  กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทแปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น และ สุนิดา  เดชเสน (ขวา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพนักเรียน สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม 2556 ที่สนามฝึกอบรม เมโทร ไลฟ์ พาร์ค ถนนพระราม 9

                 กรุงเทพฯ ประเทศไทย– ฟอร์ด ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ขับขี่รถสาธารณะซึ่งผู้ขับต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ขับรถรับส่งนักเรียนที่ต้องดูแลชีวิตเยาวชน จึงจัดโครงการ“Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย” โดยได้รับความร่วมมือจากจากสถานีวิทยุ จส.100 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


                 ยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า  โครงการ Driving Skills for Life ในประเทศไทยของฟอร์ดก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 และเป็นโครงการเพื่อสังคมหลักที่ฟอร์ดจัดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป เกิดความตระหนักและใส่ใจในสภาพการจราจรรอบตัวมากขึ้น ตลอดจนเข้าใจว่ากระการทำของตนเองมีผลต่อความปลอดภัยบนท้องถนนแค่ไหน ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยจุดประกายให้ผู้ขับขี่ร่วมกันช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคกำลังเผชิญอยู่  
                “โครงการ ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เราจึงคิดว่าน่าจะขยายฐานผู้เข้าร่วมอบรมให้กว้างขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น โครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ตอน รถโรงเรียนปลอดภัย” เกิดขึ้นโดยฟอร์ดตระหนักถึงความสำคัญของผู้ขับขี่รถสาธารณะ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ขับรถรับส่งนักเรียนที่ต้องดูแลชีวิตผู้โดยสารที่เป็นเยาวชนจำนวนมาก  จึงได้ขยายการอบรมไปสู่เจ้าหน้าขับรถโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

                การฝึกอบรมโครงการ “Driving Skills for Life –ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ตอน รถโรงเรียนปลอดภัย”นั้นจะจัดขึ้นในวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม 2556 ที่สนามฝึกอบรม เมโทร ไลฟ์ พาร์ค ถนนพระราม 9 ซึ่งคาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่ขับรถโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเข้าร่วมมากกว่า 200 คน โดยขณะนี้ได้มีการสมัครเข้ามาแล้วกว่า 100 คน จาก 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนชลประทาน  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา1 และโรงเรียนบดินทรเดชา4 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมอบรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นได้ที่ สถานีวิทยุ จส.100 โทร. 1137

                คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า  การเป็นสื่อกลางในการช่วยลดอุบัติเหตุ และบรรเทาปัญหาการจราจร ถือเป็นพันธกิจหลักที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่ปลอดภัยนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน
สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส. 100 ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัด โครงการเพื่อสังคม “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” มาโดยตลอด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านทาง จ.ส. 100 กว่า 1,400 คน

                สุนิดา  เดชเสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพนักเรียน สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Driving Skills for Life –ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ตอน  รถโรงเรียนปลอดภัย นี้ ซึ่งถือเป็นโครงการอันเป็นประโยชน์ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรหลานเดินทางไปกับรถโรงเรียน และยังช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่เยาวชน ที่กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต”

                โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่ระดับโลกนี้ เป็นโครงการระดับสากลของฟอร์ดที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว และจัดขึ้นเป็นปีที่  6 ในประเทศไทย ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับขี่ไปแล้วจำนวนกว่า 550,000 คนทั่วโลก และกว่า  6,700  คน ในประเทศไทย ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ การฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้าอบรบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  การอบรมโครงการนี้ยังได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการขับขี่ในแต่ละประเทศอีกด้วยTags : ฟอร์ด ประเทศไทย • รถสาธารณะ • Driving Skills for Life • จส.100 • สพฐ. • ยุคนธร วิเศษโกสิน • เมโทร ไลฟ์ พาร์ค • แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved