» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน
TNN : Technologymedia News 9/11/2019


กรุงเทพฯ 10 กันยายน 2562 – เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของโลก ชี้เป้าหมายการเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงสดใส โดยภายใน 10 ปี จะมีปริมาณการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสูงถึง 9.9 พันล้านบาท โดยประมาณ ในโครงการก่อสร้างสนามบิน การขนส่งระบบราง ท่าเรือ ทั้งนี้จากข้อมูลของสมาคมรับช่วงการผลิตแห่งประเทศไทย เผยว่าอนาคตอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง “ลวด – ท่อ” ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ปริมาณการใช้งานเหล็กในปี 2562 – 2563 เติบโตอยู่ที่ 17.4 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 10 -14% โดยเร็วๆ นี้ เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชียพร้อมด้วยภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดงาน “ไวเออร์ แอนด์ ทูป เซ้าท์อีสท์เอเชีย 2019” มหกรรมรวบรวมสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตลวดและท่อ ที่จะช่วยผลักดันโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็ก ลวด ท่อ อย่างครบวงจร

มร.เกอร์นอท ริงลิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย กล่าวว่า เมืองอัจฉริยะ (Smart City) หรือเมืองที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองอย่างอัจฉริยะได้ เป็นเป้าหมายในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกกำลังพยายามก้าวไปให้ถึงอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยิ่ง โดยภายในปี 2573 หรืออีก 10 ปี คาดการณ์ว่าประชากรจำนวนกว่า 100 ล้านคนจาก 640 ล้านคน ในภูมิภาคจะเริ่มย้ายเข้ามาสู่เมือง (urbanisation) ซึ่งหมายถึงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมากขึ้นตามไปด้วย และจะมีการใช้เม็ดเงินมูลค่าประมาณ 9.9 พันล้านบาท ลงทุนในการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สนามบิน การขนส่งระบบราง ท่าเรือ เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างลวด และท่อ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว

เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาเมือง จึงเกิดโครงการ ASEAN Smart City Network (ASCN) ขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเครือข่ายของโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 26 ประเทศ โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ 26 ประเทศ ทั้งนี้โครงข่าย ASCN จะมีการพัฒนาทั้งหมดใน 6 ส่วน ได้แก่ การโยธา การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและนวัตกรรม การเดินหน้าโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อความพร้อมในการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งความพยายามเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเร็วๆ นี้ เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย เตรียมจัดงาน “ไวเออร์ แอนด์ ทูป เซ้าท์อีสท์เอเชีย 2019” มหกรรมรวบรวมสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตลวด เคเบิล ท่อ และท่อร้อยสายที่ครบวงจร เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงนวัตกรรมระดับสูงจาก 400 บริษัทชั้นนำ 30 ประเทศทั่วโลก มร.เกอร์นอท กล่าวสรุป

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ ประธานสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย กล่าวเสริมว่า จุดแข็งของประเทศไทยอย่างหนึ่งคือการเป็นญานการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเหล็ก ลวด และท่อ ที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยปริมาณการผลิตเหล็กในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 6.5 – 7 ล้าน ตันต่อปี ซึ่งทางสมาคมได้เล็งเห็นถึงโอกาสนี้ และเตรียมผลักดันศักยภาพผู้ผลิตไทยเข้าแข่งขันในตลาดสากล ผ่านโครงการรวมกลุ่มสมาชิกเป็นคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ที่เข้มแข็ง ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งการยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล

นายเกียรติศักดิ์ กล่าวเพิ่มว่า สำหรับปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมลวดและท่อที่สำคัญคือ ปริมาณโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐในปีที่ผ่านมา อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟฟ้าระบบราง โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ซึ่งการลงทุนในโครงการดังกล่าว ส่งผลให้มีการคาดการณ์ปริมาณการใช้งานเหล็กในปี 2562 – 2563 เติบโตอยู่ที่ 17.4 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 10 -14% ซึ่งมากกว่าปริมาณการผลิตในปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 7-8 ล้านตันต่อปี ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการยกระดับการผลิตเพื่อรองรับปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยที่น่าจับตามองได้แก่ สงครามการค้าระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่ ที่เป็นความท้าทายให้ผู้ประกอบการไทยยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อยืนหยัดท่ามกลางสถานการณ์เหล็ก ลวด ท่อ จากการทุ่มตลาดจากประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งงี้ การพัฒนาแรงงานฝีมือที่มีทักษะเฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรม และการดึงเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากต่างชาติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับใช้กับธุรกิจอย่างเหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ นำไปสู่การเข้าแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีมูลค่ามหาศาล โดยในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยจำนวนกว่า 60% มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตระดับสูง นับเป็นความท้าทายของภาครัฐที่ต้องผลักดันผู้ประกอบการไทยจำนวน 40% ให้มีศักยภาพการผลิตที่พร้อมแข่งขันในตลาดสากล ซึ่งงาน “ไวเออร์ แอนด์ ทูป เซ้าท์อีสท์เอเชีย 2019” จะเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการจัดงานเทรดแฟร์ครั้งยิ่งใหญ่ ให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูงจากทั่วโลก นายเกียรติศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

“ไวเออร์ แอนด์ ทูป เซ้าท์อีสท์เอเชีย 2019” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ www.wire-southeastasia.com หรือ www.tube-southeastasia.com

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved