สื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารสาระความรู้ วิทยาการอันทันสมัย

Explore solutions

WHAT WE DO

ผู้ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำ ที่สร้างสรรค์ผลงานวารสาร นิตยสาร คู่มือทางด้สนวิศวกรรมและอุตสาหรรม ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี
ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และอุตสาหกรรม ที่ได้รับการยอบรับและอ้างอิงอย่างกว้างขวาง ด้วยคุณภาพของทีมงานกองบรรณาธิการที่คว้ารางวัล Thailand Energy Awards ประเภทผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ในปี 2005, 2007, 2009 และ 2011

  • Engineering Today วารสารราย 2 เดือน เพื่อความก้าวหน้าในวงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

  • Green Network นิตยสารราย 2 เดือน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมการพัฒนา พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

  • Electricity & Industry นิตยสารราย 2 เดือน เป็นสื่อกลางสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงไฟฟ้า เครื่องกลและอุตสาหกรรม

  • Construction Thailand นำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมก่อสร้างในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

  • YG Directory Thailand เป็น Directory ที่รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม

  • อินทาเนีย วารสารราย 3 เดือนของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • บรรจุภัณฑ์ไทย วารสารรายสองเดือน เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการ

Awards

Technology Media Co., Ltd. ผู้ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำ ที่สร้างสรรค์ผลงานวารสาร นิตยสาร คู่มือทางด้สนวิศวกรรมและอุตสาหรรม ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี
ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และอุตสาหกรรม ที่ได้รับการยอบรับและอ้างอิงอย่างกว้างขวาง ด้วยคุณภาพของทีมงานกองบรรณาธิการที่คว้ารางวัล Thailand Energy Awards ประเภทผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ในปี 2005, 2007, 2009 และ 2011

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

e-mail: webmaster@technologymedia.co.th
Tel: 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax: 0-2640-4260

Our solutions

บริการจัดงานสัมมนา

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด ด้วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจและไอทีที่รองรับการจัดสัมมนาครบวงจร มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวางถึงกลุ่มเป้าหมาย และเข้าถึงวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

Get in touch!

Engineering Today

สื่อกลางเพื่อความก้าวหน้าในวงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้ อัพเดทความเคลื่อนไหวและเทรนด์ใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลอย่างรอบด้าน รวมทั้งเจาะลึกแนวคิดของผู้บริหารองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเรจในการทำงาน ซึ่งจะมาร่วมชูวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

Green Network

นิตยสาร Green Network และเว็บไซต์ greennetworkthailand.com เป็นสื่อกลางเพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อน นำเสนอความเคลื่อนไหวและสาระความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Thai Packaging Newsletter

วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย Thai Packaging Newsletter
เป็นวารสารรายสองเดือน เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการของท่านให้เป็นที่รู้จัก เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ และการผลิต

Electricity & Industry

สื่อกลางของผู้ที่อยู่ในแวดวงไฟฟ้า เครื่องกล และอุตสาหกรรมต่างๆ มานานกว่า 20 ปี นำเสนอสาระความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร ระบบ และมาตรฐานการวัด การทดสอบ และการควบคุมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ Electriciy & Industry Magazine ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เผยแพร่กิจกรรมของสมาคมฯ และสาระความรู้ด้านไฟฟ้าภายในประเทศ

วารสารอินทาเนีย

วารสารราย 3 เดือนของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตีพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของชาววิศวฯ จุฬาฯ ทั้งมวล รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสมาคมนิสิตเกาวิศวจุฬาฯ และหน่วยงานชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้นโยบายของสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ ซึ่งตีพิมพ์ต่อเนื่องมากว่า 20 ปี

Construction Thailand

วารสารราย 2 เดือน โดยทีมงานกองบรรณาธิการนิตยสาร Engineering Today นำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมก่อสร้างในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Mega Project) เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ในยุคดิจิทัลที่มีความอัจฉริยะ (Smart) ในทุก ๆ ด้าน ในรูปแบบของรายงาน บทความ และข่าวสาร ซึ่งจะเป็นสาระความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้รับเหมา สถาปนิก นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักบริหารงานก่อสร้าง วิศวกร มัณฑนากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงก่อสร้าง ตลอดจนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

THE ONLINE MEDIA

IS IN OUR DNA.

GET STARTED