WHO WE ARE.

“The Company will be the central media to PR information and modern science to public and create activity to support those who concerned in the field of engineering and technology of our country”

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเห็นความก้าวหน้าของวงการเทคโนโลยีและวิศวกรรม นักธุรกิจและวิศวกรกลุ่มหนึ่งที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอุตสาหกรรมและบริการข้อมูลข่าวสาร จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด ขึ้นโดยได้กำหนดนโยบายหลักว่า “บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารสาระความรู้ วิทยาการอันทันสมัย ทั้งดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการอันก้าวหน้าแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในวงการเทคโนโลยีและวิศวกรรมของประเทศ”

 • Website project management
 • คู่มือและสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ และหน่วยงานอื่น
 • งานให้บริการจัดสัมมนาทุกรูปแบบ
 • บริการสนับสนุนด้านการตลาด
 • นิตยสาร/วารสาร/ไดเร็คทอรี่
 • บริการฐานข้อมูล
 • สะดวกในการเปิดค้นหาทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
 • คุ้มค่าในราคาประหยัดกว่ามาก เมื่อเทียบกับสื่อชั้นนำทั่วไป
 • มีรายชื่อธุรกิจและลูกค้าใหม่ๆ ที่ทันสมัยตลอดปีผ่าน Website
 • พิมพ์ด้วยระบบออฟเซตสี่สี ภาพสวยงามสะดุดตา
 • การเผยแพร่ผ่านสื่อครบวงจร ครอบคลุมเป้าหมาย
 • เผยแพร่ผ่านงานแสดงสินค้าชั้นนำตลอดปี
 • การฝึกอบรมสัมมนา
 • อบรมด้านการขายและการตลาด
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การตลาดบนอินเทอร์เน็ต

IT SUPPORT FOR BUSINESS.

เป็นผู้นำเสนอข้อมูลลูกค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยสื่อสารได้อย่างรวดเร็วคุ้มค่าเพื่อการลงทุนมีผู้ติดตามอ่านและวัดผลได้ประหยัดงบประมาณด้านการตลาด

Organizing Service

บริการจัดสัมมนา มีฝ่ายพัฒนาธุรกิจและไอทีที่รองรับการจัดสัมมนาครบวงจร มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเชิญแขกสำคัญในวงการได้จริง

Seminar Organizing Service

Technology Media Co. Ltd. has Business Development Department and IT to organize & support comprehensive seminars. A completed database accessible to target audiences as well as tools to promote a broad target group with powerful relationship to invite exclusive VIP/Honored Guest Speakers to our seminar.

Listing Services

เป็นผู้นำเสนอข้อมูลลูกค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยสื่อสารได้อย่างรวดเร็วคุ้มค่าเพื่อการลงทุนมีผู้ติดตามอ่านและวัดผลได้ประหยัดงบประมาณด้านการตลาด

Thai Industiral Market

ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า
เป็นผู้ให้บริการข้อมูลรายชื่อบริษัทอุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ ที่ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ โดยทุกอุตสาหกรรมได้ผ่านการตรวจสอบและยืนยันว่ามีตัวตนจริงทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วยเสริมทัพให้ผู้ประกอบการมุ่งสู่ธุรกิจดิจิทัล

Journals and Magazines

วารสาร ไดเรคทอรี่ ที่รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการ เจาะกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ คู่มือธุรกิจอุตสาหกรรมที่คุ้มค่าการลงทุน โดดเด่นและเน้นจุดขาย สื่อที่นักธุรกิจปัจจุุบันเลือกใช้ เพื่อเข้าถึงผู้ซื้อ

สิ่งพิมพ์และบริการ

วารสารเพื่อความก้าวหน้าในวงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรม, วารสารสำหรับวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์, นิตยสารที่เป็นสื่อกลางของผู้ที่อยู่ในแวดวงไฟฟ้าเครื่องกลและอุตสาหกรรม, วารสารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการของท่านให้เป็นที่รู้จัก, วารสารชาววิศวจุฬา, นิตยสารเพื่อความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

GREEN SEMINAR

GREEN ENERGY / SEMINAR / BUSINESS

Seminar Organizing Service: Technology Media Co. Ltd. has Business Development Department and IT to organize & support comprehensive seminars. A completed database accessible to target audiences as well as tools to promote a broad target group with powerful relationship to invite exclusive VIP/Honored Guest Speakers to our seminar

0%
GREEN ENERGY
0%
SEMINAR
0%
WEBINAR

MEET OUR TEAM.

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารสาระความรู้ วิทยาการอันทันสมัย ทั้งดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการอันก้าวหน้าแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในวงการเทคโนโลยีและวิศวกรรมของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางโดยมีรูปแบบผลงานเป็นสื่อ hard copy และสื่อดิจิตอล ในยุคของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดโดยผ่านรูปแบบการดำเนินการแบบเชื่อมโยงที่เราสามารถนำช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์มารวมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้มีนโยบายในการดำเนินการและจัดทำเว็บไซต์เพิ่มเติมเพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจของท่านผ่าน

กิตติ วิสุทธิรัตนกุล
กิตติ วิสุทธิรัตนกุลCEO

THE ONLINE MEDIA

IS IN OUR DNA.

GET STARTED