» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ฮาร์ดไดรฟ์สำหรับใช้งานในองค์กรที่ทำงานเร็วที่สุดในโลกจากซีเกท
วันที่ : 8/13/2013   Column: HotProduct                กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 13 สิงหาคม  2556 – บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (NASDAQ: STX) ผู้นำของโลกในด้านโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูล เปิดเผยว่าบริษัทฯ กำลังจัดส่งผลิตภัณฑ์โซลิดสเตทไฮบริดไดรฟ์ “รุ่นซีเกท เอ็นเตอร์ไพร์ซ เทอร์โบ เอสเอสเอชดี (Seagate® Enterprise Turbo™ SSHD)” ซึ่งเป็นฮาร์ดไดรฟ์ที่ทำงานเร็วที่สุดในโลก  สำหรับใช้งานในองค์กรรุ่นแรกของอุตสาหกรรม ซึ่งมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความจุของฮาร์ดไดรฟ์กับโซลิด-สเตท แฟลช (Solid-state Flash) อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานที่มีความเร็วสูงสำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจ

                จากการกำหนดมาตรฐานใหม่ในด้านประสิทธิภาพการทำงานในตลาดที่มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจ (Mission Critical)  ผลิตภัณฑ์ซีเกท เอ็นเตอร์ไพร์ซ เทอร์โบ เอสเอสเอชดีมีความเร็วสูงกว่าไดรฟ์ที่หมุนด้วยความเร็ว 15,000 รอบ/นาทีรุ่นอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาด ในการทำงานแบบสุ่ม ถึง 3 เท่า  และมีความจุสูงถึง 600 กิกะไบต์  ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีโซลิด-สเตทและเทคโนโลยีแม่เหล็ก (Solid-state and Magnetic) ที่ดีที่สุด ผลิตภัณฑ์ซีเกท เทอร์โบเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลโดยการผสมผสานความเร็วที่ถูกเร่งให้สูงขึ้นกับความจุสูงของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ไอบีเอ็มใช้เทคโนโลยีโซลิดสเตทไฮบริดไดรฟ์ของซีเกท

                ตลอดปีที่ผ่านมา ซีเกทและไอบีเอ็ม ( IBM) ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์โซลิดสเตทไฮบริดไดรฟ์ต้นแบบสำหรับใช้งานในองค์กร ภายหลังจากการทดสอบในห้องทดลองของทั้งซีเกทและไอบีเอ็มตลอดระยะเวลาหลายเดือน ผลิตภัณฑ์โซลิดสเตทไฮบริดไดรฟ์สำหรับองค์กรรุ่นแรกถูกเปิดตัวในฐานะทางเลือกสำหรับเครื่องแม่ข่ายไอบีเอ็ม ซิสเต็มส์ เอ็กซ์ (IBM System x Servers) 

                สถาบันวัดประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูล (Storage Performance Council) ยืนยันว่าเทคโนโลยีโซลิด  สเตทไฮบริดไดรฟ์ของซีเกทเป็นผู้นำด้านประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล
จากการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์โซลิดสเตทไฮบริดไดรฟ์สำหรับใช้งานในองค์กรรุ่นที่หมุนด้วยความเร็ว 10,000 รอบ/นาที ช่วยเพิ่มความเร็วในการอ่านและเขียนไฟล์/ 1 วินาที (IPOS) สูงกว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่หมุนด้วยความเร็ว 10,000 รอบ/นาทีรุ่นมาตรฐาน ถึงสองเท่า ซึ่งส่งผลให้เครื่องแม่ข่ายที่ปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก (Big Data Analytics) การนำเทคโนโลยี Virtualization เข้ามาช่วยปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Virtual Desktop Infrastructure) ตลอดจนการประมวลผลฐานข้อมูลและการประมวลผลธุรกรรม (Database and Transaction Processing) มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีความคุ้มค่ามากขึ้น

                ผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพร์ซ เทอร์โบ เอสเอสเอชดีทำให้มีค่าใช้จ่ายถูกลงในการกำหนดค่าของเครื่องแม่ข่ายและการจัดเก็บข้อมูล ทำให้ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ดึงดูดใจโออีเอ็มและผู้สร้างระบบซึ่งต้องการประสิทธิภาพในการทำงานในระดับสูงสุดและไว้วางใจได้ในระดับราคาที่สมเหตุสมผล  นอกจากนี้  ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ยังมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญต่อภาคธุรกิจสูงกว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นอื่นที่มีราคาใกล้เคียงกันถึง 3 เท่า จากการเป็นโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีราคาต่ำที่สุด ไดรฟ์รุ่นนี้ช่วยเพิ่มค่าของเงินที่ผู้ซื้อจ่ายเพื่อซื้อฮาร์ดไดรฟ์ต่ออัตราความเร็วในการอ่านและเขียนไฟล์/1 วินาที ($/IOPS) ได้อย่างมหาศาล

                 ไดรฟ์รุ่นนี้ปรับระดับการจัดเก็บข้อมูลโดยการแคชข้อมูลในระดับอินพุต/เอ้าท์พุต (I/O level)  จึงช่วยอุดช่องโหว่และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอขวดในการทำงานที่มักพบในระดับของระบบ (Tiered System Environment)  นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกในการเข้ารหัสไดรฟ์ด้วยตนเอง (Self-encrypting Drive Option) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระดับสูงสุดสำหรับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้

คุณสมบัติสำคัญของฮาร์ดดิสก์ซีเกท เอ็นเตอร์ไพร์ซ เทอร์โบ เอสเอสเอชดี ประกอบด้วย

  •  เป็นฮาร์ดไดรฟ์สำหรับใช้งานในองค์กรที่ทำงานเร็วที่สุดในโลก – เพิ่มความเร็วในการทำงานสูงขึ้นเป็นพิเศษโดยเพิ่มความเร็วในการทำงานแบบสุ่มเมื่อเปรียบเทียบกับไดรฟ์ที่หมุนด้วยความเร็ว 15,000 รอบต่อนาทีรุ่นมาตรฐาน  ถึง 3 เท่า
  • เป็นผลิตภัณฑ์โซลิดสเตทไฮบริดไดรฟ์รุ่นแรกของอุตสาหกรรม – มีประสิทธิภาพเหมือนกับโซลิดสเตทไดรฟ์เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเข้าถึงมากที่สุด
  • ความจุสูง – ด้วยความจุสูงถึง 600 กิกะไบต์ จึงเป็นไดรฟ์สำหรับใช้งานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน
  • ราคาที่สมเหตุสมผล  - มีประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับภารกิจที่มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจในปัจจุบัน จากการวัดแบบสุ่ม สูงกว่าผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นถึง 3 เท่า ในระดับราคาที่ใกล้เคียงกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
  • มีความน่าเชื่อถือสูง- มีความทนทานและความน่าเชื่อถือสำหรับใช้งานในองค์กร

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเกท เอ็นเตอร์ไพร์ซ เทอร์โบ เอสเอสเอชดี  กรุณาเข้าไปที่ www.seagate.com/www/turboTags : ซีเกท เทคโนโลยีโซลูชั่นจัดเก็บข้อมูลโซลิดสเตทไฮบริดไดรฟ์Seagate® Enterprise Turbo™ SSHDฮาร์ดไดรฟ์อุตสาหกรรมIBM

   Hot Product ใหม่

    เปิดตัว “STUDER S11”เครื่องเจียระไนชิ้นงานทรงกระบอกเพื่อชิ้นงานขนาดเล็กในงานเมทัลเล็กซ์ 2556  -  22/11/2556

    แอ็กซิสเปิดตัวกล้องวงจรปิดอัตราเฟรมสูง จับภาพเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ความละเอียดสูงระดับ HD  -  21/11/2556

    สตีเบล เอลทรอนเปิดตัวเครื่องทำน้ำอุ่นดีไซน์ใหม่ ในงาน HomePro Expo 2013  -  20/11/2556

    เอเซอร์ เปิดตัว Acer Veriton P330 F2 Workstation ประหยัดพลังงาน - ลดค่าใช้จ่าย   -  14/11/2556

    ไททาเนียม แม็กซิมั่ม ซิเคียวริตี้ 2014 เสริมความปลอดภัยให้ผู้ใช้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  -  6/11/2556

    “เอซุส” เปิดตัวการ์ดจอใหม่ล่าสุดบนชิพเซต AMD Radeon R9 290X   -  29/10/2556

    เดลล์เปิดตัว อัลตร้าบุ๊คพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการที่ดีที่สุดในโลก  -  24/10/2556

    เดลล์ ละติจูด อัลตร้าบุ๊คมาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการที่ดีที่สุดในโลก  -  11/10/2556

    บีเอ็มดับเบิลยู X3 xDrive20i และบีเอ็มดับเบิลยู 116i M Sport ยนตรกรรมระดับพรีเมียม  -  17/9/2556

    โครงการหรู “เดอะ พลูริส เขาใหญ่” ภายใต้แนวคิด “Shading By Nature” สัมผัสธรรมชาติได้มากกว่าที่คิด  -  13/9/2556

  

  Back |   Top


Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved